Државна ревизорска институција

Представници ДРИ на обуци у вези са коришћењем методологије за ИТ ревизију

29. октобар 2019. година
Представници ДРИ на обуци у вези са коришћењем методологије за ИТ ревизију

Део запослених у Државној ревизорској институцији учествује на обуци у вези са коришћењем методологије за ИТ ревизију која се одржава од 28. до 30. октобра у Београду.

Процес ИТ ревизије, различити субјекти ИТ ревизије, израда ревизорских питања и критеријума за ревизију сврсисходности ИТ, дељење искустава о ревизији сврсисходности у ИТ области представљају неке од тема које ће бити разматране током обуке.

Представници Врховне ревизорске институције Литваније, Даиниус Јакимавичиус и Врховне ревизорске институције Летоније Ингрида Калнина Јунга, стручњаци за ИТ ревизију и ревизије сврсисходности, представиће током обуке своја искуства у вези са применом приручника за ИТ ревизију.

Обука је организована у оквиру пројекта „Унапређење финансијске одговорности институција Републике Србије кроз екстерну ревизију – фаза 2“ у оквиру Фонда за добру управу (GGF) кроз који Влада Велике Британије пружа реформску подршку Републици Србији.