Државна ревизорска институција

Институција обавестила чланове Одбора за финансије о новинама о раду и извештајима о ревизијама спроведеним током 2015. години

29. децембар 2015. година
Институција обавестила чланове Одбора за финансије о новинама о раду и извештајима о ревизијама спроведеним током  2015. години

Радослав Сретеновић, генерални државни ревизор, представио је данас члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава налазе из извештаја о ревизијама спроведеним током 2015. године.

Сретеновић је указао и на најважније новине у вези са радом Институције.

Ускоро, до краја године, усвојићемо нови Стратешки план Државне ревизорске институције за период 2016-2020. године, рекао је Сретеновић.

Он је додао и да је у првој половини године успешно завршен твининг пројекат „Јачање капацитета Државне ревизорске институције“.

Резултати овог пројекта су усвојена методолошка упутства и смернице за извођење ревизије финансијских извештаја и правилности пословања, као и ревизије сврсисходности пословања, нагласио је Сретеновић.

Он је подсетио и да је Институција, први пут ове године, спровела ревизију финансијских извештаја и правилности пословања политичких странака.

Сретеновић је најавио да ће током 2016. године Институција спровести две ревизије сврсисходности пословања.

Једна тема се односи на сопствене приходе директних и индиректних корисника буџета Републике Србије према Закону о буџетском систему. Другом ћемо покушати даутврдимо оправданост формирања комисија и других сталних и привремених радних тела у јавном сектору, рекао је Сретеновић.

Генерални државни ревизор подсетио је чланове Одбора да је ове године, први пут од оснивања Институције, ограничен Финансијски план Институције за 2016. годину.

Запошљавање кадрова вероватно неће бити спроведено како је планирано, истакао је Сретеновић.

Недавно је отворено Преговарачко поглавље 32 које се односи на финансијску контролу. Институција има водећу улогу код потпоглавља које се тиче екстерне ревизије. Потпуно смо спремни за почетак преговора, поручио је Сретеновић.

Сретеновић је нагласио и да Институција има нови изглед сајта, захваљујући УНДП пројекту „Унапређење механизама одговорности у јавним финансијама“.

Он је објаснио и да је закључком Владе Институција добила јединствени пословни простор.

У нове просторије планирамо да се уселимо у првој половини 2016. године, поручио је Сретеновић.

Верољуб Арсић, председник Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава похвалио је рад Државне ревизорске институције, како због раста броја субјеката ревизије, тако и због примене методологије за извођење ревизија.

Др Владимир Маринковић, члан Одбора и председник Пододбора за разматрање извештаја о ревизији Државне ревизорске институције, истакао је да извештаји о ревизији користе у раду Одбора.

Државна ревизорска институција постала је једна од водећих институција овог типа у региону. Имаћете и убудуће нашу пуну подршку како би сваки динар из буџета био потрошен економично, ефикасно и ефективно, и у складу са законом, нагласио је Маринковић.