Државна ревизорска институција

Финансијски извештаји Града Крушевца близу да буду позитивно оцењени

31. мај 2019. година
Финансијски извештаји Града Крушевца близу да буду позитивно оцењени

Град Крушевац се налази у групи од десетак градова и општина који представљају пример добре праксе и чији су финансијски извештаји близу да буду позитивно оцењени, рекао је председник Државне ревизорске институције игенерални државни ревизор др Душко Пејовић.

Он је на 76. седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине, одржаној у Крушевцу, нагласио да је овај град пример напретка у раду након спровођења ревизије.

Представљајући налазе из Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Града Крушевца за 2016. годину, др Пејовић је нагласио да су одговорна лица поступила по препорукама државних ревизора и отклонили утврђене неправилности.

Државна ревизорска институција је, осим за 2016. годину, спровела ревизију Града Крушевца и за 2010. годину, а у току је ревизија овог града за 2018. годину.

Др Пејовић је рекао да је ДРИ увела реформе у раду и да се од ове године одвојено спроводе ревизије финансијских извештаја од ревизија правилности пословања.

Код свих већих буџета бићемо чешће у ревизији. То је заједнички циљ и желимо да га остваримо на професионалан начин, поручио је др Пејовић.

Председница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Скупштине Србије др Александра Томић је нагласила да је, у складу са Акционим планом Програма реформи управљања јавним финансијама, Одбор предвидео да део седница посвећених разматрању извештаја Државне ревизорске институције одржава изван Београда, у формату седница ван седишта.

Изабрали смо да седницу Одбора одржимо у Крушевцу, јер јавна средства троши у складу са законом и зато што има стабилне јавне финансије, рекла је др Томић.

Градоначелница Крушевца Јасмина Палуровић истакла је да је овај град 2015. године увео програмско буџетирање и да се град чини све да буџет учини транспарентним и јасним.

Град Крушевац је поступио по препорукама ДРИ и због тога представља пример добре праксе како се јасно и транспарентно троше јавна средства, рекла је Палуровић. Она је додала да су одговорна лица у овом граду добро сарађивала са државним ревизорима.

У оквиру друге тачке дневног реда, Пододбор је одржао седницу на којој су размотрени секторски извештаји ДРИ за претходну годину које су представили врховни државни ревизори. Чланови Подобора доставили су предлог закључка за Одбор по питању ове тачке дневног реда, након чега је Одбор усвојио закључак поводом разматрања секторских извештаја Државне ревизорске институције.

Седница ван седишта је подржана пројектима „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине, друга фаза“ и „ Унапређење ревизије на локалном нивоу за ефикасније управљање јавним финансијама“, који спроводе Народна скупштина, ДРИ и Програм Уједињених нација за развој (УНДП), уз подршку Владе Швајцарске.