Државна ревизорска институција

Реализација Посебног програма стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2021. годину

27. јул 2021. година
Реализација Посебног програма стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2021. годину

За запослене у ревизорским службама организационе јединице Државне ревизорске институције (ДРИ) у Нишу данас је организована обука у склопу реализације Посебног програма стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2021. годину. Током обуке представљено је шест тема из области ревизије јавног сектора – функционисање ДРИ, нормативно уређење ревизије, послеревизиони поступак, интерни информациони системи које користе ревизорске службе, аналитички поступци над добијеним базама података, као и писање пријава.

Обуке су одржали Данимир Вулиновић и Драган Голубовић, врховни државни ревизори, Жељко Мотић, државни ревизор, Милена Милинковић, секретар Институције и Горан Љубић, саветник.

Циљ Програма је унапређење капацитета запослених у ДРИ у процесу ревизије, послова повезаних са ревизијом и послова у вези са обезбеђивањем услова за спровођење ревизија.

Програм садржи четири тематске области – ревизију јавног сектора, ревизију финансијских извештаја, ревизију правилности пословања и ревизију сврсисходности пословања.

Посебан програм стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2021. годину донет је на основу Закона о Државној ревизорској институцији и Закона о државним службеницима. Програм омогућава унапређење капацитета у складу са специфичним потребама из делокруга и надлежности ДРИ, односно потребама везаним за конкретна радна места и врсте послова које ревизори обављају, а у складу са највишим стандардима квалитета.