Државна ревизорска институција

Реализација Посебног програма стручног усавршавања у ДРИ

27. мај 2021. година
Реализација Посебног програма стручног усавршавања у ДРИ

Врховни државни ревизори Стојанка Миловановић и Снежана Трњаковић одржале су обуке за запослене у Државној ревизорској институцији у области ревизије правилности пословања, односно ревизије финансијских извештаја. Одржавање обука у Нишу, Новом Саду, Крагујевцу и Београду је организовано у склопу реализације Посебног програма стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2021. годину. Стручно усавршавање у ДРИ пружа велике могућности за континуирано усавршавање сложене ревизорске професије, тако да ревизори ДРИ унапређују знања и компетенције према оквирима које захтева ревизија јавног сектора у врховним ревизорским институцијама.

У оквиру обуке из области ревизије финансијских извештаја представљен је поступак ревизије финансијских извештаја, оцена ризика, узорковање и писање извештаја.

Кад је реч о обуци из области ревизије правилности пословања представљен је поступак спровођења ревизије правилности пословања, ревизија јавних набавки, утврђивање предмета, обухвата и критеријума у ревизији правилности пословања.

Циљ Програма је унапређење капацитета запослених у ДРИ у процесу ревизије, послова повезаних са ревизијом и послова у вези са обезбеђивањем услова за спровођење ревизија.

Осим обука које се односе на ревизију финансијских извештаја и ревизија правилности пословања, Програм садржи још две тематске области – ревизију јавног сектора и ревизију сврсисходности пословања које ће бити организоване у склопу даље реализације Програма.

Посебан програм стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2021. годину донет је на основу Закона о Државној ревизорској институцији и Закона о државним службеницима. Програм омогућава унапређење капацитета у складу са специфичним потребама из делокруга и надлежности ДРИ, односно потребама везаним за конкретна радна места и врсте послова које ревизори обављају, а у складу са највишим стандардима квалитета.