Државна ревизорска институција

Акционарско друштво „ЈAT Airways“

30. новембар 2011. година
Државна ревизорска институција је завршила ревизију финансијских извештаја и правилности пословања за 2010. годину Акционарског друштва “ЈAT Airways“ у Београду.
Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Акционарског друштва “ЈAT Airways” за 2010. годину достављен је Управном одбору овог акционарског друштва, Народној скупштини Републике Србије и Влади Републике Србије.
Због непоштовања појединих одредби из Закона о јавним набавкама, као и због непоштовања појединих одредби из Закона о средствима у својини Републике Србије, Државна ревизорска институција је поднела 9. септембра 2011. године Прекршајном суду у Београду захтев за покретање прекршајног поступка против „ЈАТ Airways” – а, као правног лица и одговорног лица у правном лицу. Такође, Државна ревизорска институција је данас Првом основном јавном тужилаштву у Београду поднела пријаву за привредни преступ против „ЈАТ Airways” – а, као правног лица и више одговорних лица у правном лицу због непоштовања одредби из Закона о рачуноводству и ревизији, Закона о платном промету и Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима.