Државна ревизорска институција

Политичким странкама уручени коначни извештаји о ревизији

27. новембар 2015. година
Политичким странкама уручени коначни извештаји о ревизији

Државна ревизорска институција уручила је данас Српској напредној странци, Социјалистичкој партији Србије и Демократској странци коначне извештаје о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2014. годину.

Социјалистичкој партији Србије и Демократској странци дато је мишљење са резервом, док је Српској напредној странци дато позитивно мишљење.

Ревизијом су обухваћени финансијски извештаји ових политичких странака за 2014. годину који су достављени Агенцији за привредне регистре, као и правилност пословања, такође за исту годину.

Налази у извештајима о ревизији засновани су искључиво на званичним евиденцијама политичких странака, документацији која је ревизорима стављена на увид, рекао је Радослав Сретеновић, генерални државни ревизор. Он је додао да су ревизори користили и доказе и податке Министарства финансија, Народне банке Србије, пословних банака, дужника и поверилаца, као и податке из текућих ревизија јединица локалне самоуправе које спроводи Институција.

Поступак ревизије спроведен код странака је врло важан за њихову финансијску дисциплину. Ревизија ће допринети ефикаснијем финансијском управљању и располагању средствима странака, нагласио је Сретеновић.

Државна ревизорска институција започела је ревизију истовремено у све три политичке странке у јуну ове године. Половином октобра, Институција је странкама најпре уручила нацрте извештаја о ревизији, док им је предлоге извештаја о ревизији доставила половином новембра.

Поступци ревизије, оцена прикупљених доказа и извођење ревизорских закључака спроведени су применом исте методологије и истих принципа, а форма и структура извештаја су истоветне за све три политичке партије.

Поступак ревизије за све три политичке странке је извршен у складу са Законом о Државној ревизорској институцији и Међународним стандардима врховних ревизорских институција (ISSAI).

Државна ревизорска институција спровела је ревизију ове три политичке партије на основу Програма ревизије за 2015. годину.