Државна ревизорска институција

Унапређење управљања јавним финансијама на локалном нивоу

16. новембар 2015. година
Унапређење управљања јавним финансијама на локалном нивоу

Ситуација у јединицама локалне самоуправе није сјајна, што се може видети из извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања градова и општина, рекао је др Душко Пејовић, врховни државни ревизор у Сектору за ревизију буџета локалних власти. Он је на скупу „Унапређење управљања јавним средствима на локалном нивоу“ истакаода се кључни проблеми односе на неправилно коришћење јавних средстава и управљање јавном имовином, затим, недовољно поштовање правила и процедура, као и то што интерна ревизија није успостављена код бројних ревидираних субјеката.

У претходне четири године дали смо више од 1500 препорука о томе, као и препоруку да би држава морала више да се посвети потенцијално коруптивној области – давању јавне имовине у закуп, нагласио је Пејовић.

Кори Удовички, министарка државне управе и локалне самоуправе изјавила је да ће у 2016. години бити смањена издавања из републичког буџета за јединице локалне самоуправе. Она је навела да ће 2016. година бити година решавања финансијског положаја локалних самоуправа, као и да се у њеном првом кварталу очекује доношење закона о финансирању јединица локалне самоуправе.

Др Зоран Перишић, председник Сталне конференције градова и општина (СКГО) оценио је да је сврха програма, који партнерски реализују Државна ревизорска институција и СКГО, унапређење ефикасности употребе јавних финансија на локалном нивоу.

Програм је омогућио двосмерну комуникацију између Државне ревизорске институције и јединица локалне самоуправе, која до сада није постојала, рекао је Перишић.

Кристер Асп, амбасадор Шведске у Србији, је навео да је та земља, препознавши значај реформи у овој области, обезбедила 12 милиона евра за реализацију различитих пројеката у Србији.

Конференцију „Унапређење управљања јавним средствима на локалном нивоу“ организовала је Стална конференција градова и општина поводом завршетка пројекта који је Програм уједињених нација заразвој (УНДП) реализовао у сарадњи са Државном ревизорском институцијом, Министарством финансија, Управом за јавне набавке, Републичком комисијом за заштиту права у поступцима јавних набавки, Правосудном академијом и СКГО, а који је финансирала Краљевина Шведска.