Државна ревизорска институција

Делегација ДРИ учествовала на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију и етику одржаном у Бону

12. децембар 2019. година
Делегација ДРИ учествовала на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију и етику одржаном у Бону

Делегација Државне ревизорске институције коју су чинили Милена Милинковић, секретар Институције и Ива Василић Миљић, начелник Службе за међународну сарадњу и односе са јавношћу учествовала је на 10. састанку Радне групе за ревизију и етику Европске организације врховних ревизорских институција одржаном 10. и 11. децембра у Бону.

Током састанка разматране суактивности које се спроводе у склaду са Планом рада ове ЕУРОСАИ Радне групе, иницијативе врховних ревизорских институција у вези са етиком и системима за контролу етике, као и спровођење нових прописа, као што суОпшта уредба о заштити података ЕУ и Уредба о узбуњивању ЕУ, без ризика по етику.

На скупу су разматране и препоруке о интегритету у јавном сектору које је предложила Организација за економску сарадњу и развој (ОЕЦД).

Делегација ДРИ је на састанку, са колегама из Холандије, представила радионицу за модераторе за алат ИнтоСАИНТ (самопроцену интегритета у врховним ревизорским институцијама - ВРИ) одржану у јулу у Београду, као и нацрт приручника за обуку ВРИ о етици који је у фази израде у оквиру ове ЕУРОСАИ Радне групе и на којима ДРИ ради заједно са колегама из Португала.