Државна ревизорска институција

Председник ДРИ др Пејовић представио налазе у вези са ревизијом јавних набавки на састанку у Бриселу

04. јун 2019. година
Председник ДРИ др Пејовић представио налазе у вези са ревизијом јавних набавки на састанку у Бриселу

Председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор др Душко Пејовић представио је налазе ДРИ у области ревизије јавних набавки током 2018. године на данашњем састанку Пододбора за унутрашње тржиште и конкуренцију који је одржан у Бриселу.

Укупне неправилности у области јавних набавки, садржане у извештајима о ревизији објављеним у току 2018. године, износе 3,14 милијарду динара. У комбинованим ревизијама утврђене су неправилности у висини од 1,82 милијарде динара, а у ревизијама правилности пословања у висини од 1,32 милијарде динара, рекао је др Пејовић.

Др Пејовић је нагласио да укупан износ ревидираних уговора у 2018. години након спроведених поступака јавних набавки износи 25,82 милијарде динара.Овај износ је ревидиран у комбинованим ревизијама у износу од 24,4 милијарди динара, а у ревизијама правилности пословања у висини од 1,42 милијарде динара, рекао је др Пејовић.

У претходном раду ДРИ је јавне набавке ревидирала у склопу испитивања целокупног пословања субјекта ревизије, а почев од 2018. године отпочело је спровођење засебних ревизија правилности пословања у којима су јавне набавке засебан предмет посматрања. У овим ревизијама ДРИ је далазакључке о усклађености јавних набавки са Законом о јавним набавкама и другим прописима који уређују ову област. У складу са усвојеним стратешким циљевима ДРИ, јавне набавке ће убудуће бити обухваћене и ревизијама сврсисходности пословања, нагласиоје у свом излагању др Пејовић.

Ради унапређења стања у области јавних набавки, а у вези са утврђеним неправилностима, ДРИ је субјектима ревизије у 2018. години дала укупно 126 препорука, истакао је др Пејовић.

Поред председника ДРИ и генералног државног ревизора, на састанку у Бриселу учествовао је и државни ревизор Зоран Степановић.

Осим јавних набавки, о којима је говорио др Пејовић, представници релевантних државних институција Републике Србије су представили стање у области пословног настањивања и пружања услуга, права привредних друштава, права интелектуалне својине, конкуренције, финансијских услуга, заштите потрошача и заштите здравља.

Пододбор за унутрашње тржиште и конкуренцију, којим копредседава Министарство трговине, туризма и телекомуникација, један је од осам пододбора за спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању између Европске уније и Републике Србије, чији се састанци одржавају једном годишње, са циљем разматрања питања спровођења Споразума.