Државна ревизорска институција

Делегација ДРИ у Лисабону учествовала на семинару у вези са ревизијама на тему Циљева одрживог развоја

26. новембар 2019. година
Делегација ДРИ у Лисабону учествовала на семинару у вези са ревизијама на тему Циљева одрживог развоја

Делегација Државне ревизорске институције (ДРИ), на челу са др Душком Пејовићем, председником ДРИ и генералним државним ревизором, учествовала је на семинару који је под називом „Размена искуства о ревизији Циљева одрживог развоја – поглед из различитих региона“ одржан 21. и 22. новембра у Лисабону.

На скупу, који су организовали секретаријати Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ) и Афричке организације врховних ревизорских институција (АФРОСАИ), су представљена регионална искуства у вези са ревизијом Циљева одрживог развоја и ревизијом животне средине, а разматран је и допринос који ревизије пружају Агенди УН за одрживи развој 2030. Више од 150 делегата из око 50 земаља, укључујући и Заједницу земаља португалског говорног подручја, окупило се у вези са овом темом у Лисабону. Природни партнери у теми су и Уједињене нације, Комитет за изградњу капацитета ИНТОСАИ и Развојна иницијатива ИНТОСАИ (ИДИ).

Семинар је одржан у циљу повећања свести о значају добијања разноликих ставова региона у вези са Циљевима одрживог развоја, израде заједничких приступа у вези са припремљеношћу за спровођење Циљева одрживог развоја и ревизијама спровођења Циљева одрживог развоја у националном контексту, као и изградњи капацитета и знања везаних за припремљеност за спровођење Циљева одрживог развоја.

Циљеви одрживог развоја и УН Агенда 2030 представљају кључну тему и за јавни сектор и за ВРИ у настојањима да свет учине бољим за живот. Централна порука „да нико не буде изостављен“ одражна је кроз 17 циљева и 169 потциљева одрживог развоја. Улога ВРИ је да сагледају национални контекст и националне стратегије за спровођење Циљева одрживог развоја, јер они укључују неизоставну финансијску димензију и доприносе унапређењу услова живота грађана.

Делегацију ДРИ, поред председника др Пејовића, су чинили Милена Милинковић, секретар Институције и Ива Василић Миљић, начелник Службе за међународну сарадњу и односе са јавношћу.

Семинар је прва заједничка иницијатива организована у оквиру Меморандуму о разумевању који су потписали ЕУРОСАИ и АФРОСАИ - две регионалне групе Међународне организације врховних ревизорских институција (ИНТОСАИ). Одржавање скупа допринеће и испуњењу циљева, односно задатака укључених у Стратешки план ИНТОСАИ, АФРОСАИ и ЕУРОСАИ у вези са Циљевима одрживог развоја.

Домаћин скупа била је Врховна ревизорска институција Португала, која је током семинара, званичном церемонијом, обележила 630. годишњицу Финансијско-монетарне институције Португала (тзв. Куће рачуна) и 170. годишњицу ВРИ ове земље.