Државна ревизорска институција

Саветовање за представнике здравствених установа у државној својини

04. децембар 2015. година
Саветовање за представнике здравствених установа у државној својини

Републички фонд за здравствено осигурање и корисници средстава РФЗО-а током 2014. године извршили су набавку добара и услуга у износу од 265.691 хиљаду динара без поштовања прописа који регулишу јавне набавке, рекла је Радулка Урошевић, врховни државни ревизор у Сектору за ревизију организација обавезног социјалног осигурања. Она је на саветовању представника здравствених установа у државној својини у Врњачкој Бањи нагласила да су здравствене установе извршиле јавне набавке без спроведеног поступка у износу од 116.038 хиљада динара, спровеле неодговарајући поступак у износу од 41.262 хиљаде динара и спровеле набавке које нису планиране, односно за које нису била обезбеђена средства у износу од 108.391 хиљада динара.

Говорећи о кључним налазима током ревизије финансијских извештаја и правилности пословања Републичког фонда за здравствено осигурање и корисника средстава РФЗО-а Радулка Урошевић је објаснила да је утврђена неправилност у вези са платама, додацима на плату и накнадама плате у износу од 287.176 хиљада динара.

Здравствене установе погрешно су утврђивале коефицијент за обрачун плате, примењивале погрешну основицу, вршиле обрачун без валидне рачуноводствене документације, заснивале радни однос преко прописаног броја, одобравале скраћено радно време без акта о процени ризика, уводиле дежурство више од 10 сати недељно без сагласности надлежног органа, истакла је Урошевић.

По њеним речима, РФЗО није спровео централизоване јавне набавке осигурања имовине и лица чија је процењeна вредност 659.000 хиљада динара, јер су поступци обустављани.

РФЗО није извршио централизоване јавне набавке дијализног материјала, дијализатора чија је процења вредност 1.317.308 хиљада динара, јер су поступци обустављани, рекла је Урошевић.

У поступку ревизије утврдили смо неправилност у вези са спровођењем коначних обрачуна између здравствених установа и РФЗО у којима су поједине здравствене установе више фактурисале РФЗО износ од 128.378 хиљада динара, а са друге стране РФЗО појединим здравственим установама није признао износ од 70.703 хиљада динара у спроведеним коначним обрачунима, рекла је Урошевић.

Здравствене установе у државној својини су субјекти ревизије Државне ревизорске институције. Из тог разлога, Урошевић је учесницима скупа представила надлежности Институције, као и поступак спровођења ревизије.

Саветовању је присуствовало близу 340 представника здравствених установа у државној својини. Скуп је организовала Комора здравствених установа Србије.