Државна ревизорска институција

Неопходна сарадња интерних и екстерних ревизора

12. децембар 2012. година
Неопходна сарадња интерних и екстерних ревизора
Интерна контрола у јавном сектору је важан субјект екстерне ревизије коју врши Државна ревизорска институција (ДРИ). Да би Државна ревизорска институција и Централна јединица за хармонизацију (ЦЈХ) при Минисатрству финансија и привреде изградиле поверење, интегритет и професионализам, неопходан им је одговарајући степен независности, рекао је Радослав Сретеновић, председник Државне ревизорске институције. Отварајући радионицу о сарадњи интерне и екстерне ревизије у Народној скупштини Сретеновић је нагласио да је потребно да се однос интерних и екстерних ревизора заснива на разумевању и поверењу.
Екстерна и интерна ревизија имају различите и јасно дефинисане улоге. Међутим, њихова општа сврха је да промовишу добро управљање, односно да доприносе ефикасности, ефективности и економичности државне управе, поручио је Сретеновић.


Горан Цвејић, помоћник министра финансија и привреде, челник Централне јединице за хармонизацију нагласио је да је сарадња ДРИ и ЦЈХ неопходна, као и да је потребно да се и једна и друга страна придржавају својих надлежности како би се избегла опасност да интерни ревизори не буду продужена рука екстерних ревизора. Улога ДРИ и ЦЈХ мора бити раздвојена, рекао је Цвејић. Он је најавио почетак сертификације интерних ревизора у локалним самоуправама.
Улрика Клингенстиерна, представница СИГМЕ, истакла је да је потребно развијати сарадњу између ДРИ и ЦЈХ у области методологије, обуке ревизора и институционалног развоја.
Своје искуство у области сарадње интерних и екстерних ревизора колегама у Србији приказали су представници врховних ревизорских институција и министарства финансија/Централне јединице за хармонизацију Бугарске и Хрватске.
Цветан Цветков, потпредседник Националне ревизорске канцеларије Бугарске је нагласио да улоге интерне и екстерне ревизије морају бити јасно дефинисане, јер, у супротном, могу једна другу видети као конкуренцију.
Од значаја за успешну сарадњу је заједничко разумевање, узајамно поштовање и јасно дефинисане улоге и одговорности, рекао је Цветков. По његовим речима, циљеви ове сарадње се односе на промовисање начела добре управе у јавном сектору, унапређење методологије ревизије и висок квалитет обуке и програма сертификације. Он је напоменуо да су Национална ревизорска канцеларија Бугарске и Централна јединица за хармонизацију потписале Споразум о сарадњи 2007. године.
Свилена Симеонова, директор Директората за интерну контролу је истакла да се и Бугарска суочава са недовољним бројем интерних ревизора. Као препреке у сарадњи она је навела недовољну зрелост система, непостојање одговарајуће методологије, као и недовољан број особља са одговарајућом класификацијом.
Лидија Пернар, помоћник генералног ревизора Хрватске нагласила је да се успешна сарадња интерне и екстерне ревизије заснива на посвећености, консултацијама, комуникацији и поверењу. По њеном мишљењу, могуће препреке за сарадњу су недовољно развијена свест, недостатак капацитета, недовољно познавање методологије.
Данијела Степић, директор Централне јединице за хармонизацију Министарства финанасија Хрватске истакла је да интерни ревизори не смеју бити продужена рука врховне ревизорске институције, већ помоћ руководству како би ефикасније пословао.
Важно је да врховне ревизорске институције у својим извештајима о ревизији увек наглашавају важност система финансијског управљања и интерне ревизије и потребе њеног развоја, закључила је Степић.

Иначе, Државна ревизорска институција и Централна јединица за хармонизацију успоставиле су ове године Радну групу за сарадњу интерне и екстерне ревизије. Радна група је формирана у циљу развоја билатералне сарадње у области методологије ревизије, извештавања о ревизијама, програмирању и планирању ревизија, обуци ревизора, као и комуникацији о улози и функцији ревизије.
Техничку и финансијску помоћ организацији догађаја пружила је Сигма и Државна ревизорска институција.
Није изабрана ниједна галерија или изабрана галерија не постоји.