Државна ревизорска институција

Генерални државни ревизор др Душко Пејовић представио Државну ревизорску институцију студентима Економског факултета у Београду

23. децембар 2019. година
Генерални државни ревизор др Душко Пејовић представио Државну ревизорску институцију студентима Економског факултета у Београду

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор др Душко Пејовић одржао је данас предавање студентима Економског факултета у Београду у вези са надлежностима ДРИ, врстама ревизије, дигитализацијом поступка ревизије која је планирана у 2020. години, сарадњи са заинтересованим странама.

Државна ревизорска институција, највиши орган ревизије јавних средстава у Републици Србији, основана је Законом о Државној ревизорској институцији 2005. године. Већ 2006. године ДРИ је препозната као уставна категорија, рекао је др Пејовић и додао да је у надлежности Институције више од 10.000 корисника јавних средстава, потенцијалних субјеката ревизије.

Крајем 2018. године Савет ДРИ је усвојиоСтратешки план ДРИ за период 2019-2023. године којим је јасно одређена визија, мисија, стратешки циљеви и суштинске вредности Институције.

Др Пејовић је објаснио да Државна ревизорска институција спроводи ревизију финансијских извештаја, ревизију правилности пословања и ревизију сврсисходности пословања.

Кроз финансијске ревизије дајемо и даваћемо потврду финансијских извештаја у виду изражавања мишљења о њима, а путем ревизије правилности пословања обавештаваћемо о нивоу поштовања важећих прописа субјеката ревизије, рекао је др Пејовић.

Да ли се са уложеним новцем и другим ресурсима могло урадити више, да ли је остварени циљ могао да се спроведе са мање новца и да ли је остварен планирани циљ, питања су којима се бавимо у ревизији сврсисходности пословања, истакао је генерални државни ревизор.

По његовим речима, ревизије сврсисходности пословања ДРИ ће спроводити по темама и код субјеката где,на бази процене ризика, оцени да постоји могућност да оствари највећу корист у раду.

Током предавања будућим економистима, генерални државни ревизор је најавио да ће ДРИ током 2020. године дигитализовати поступак ревизије.

ДРИ ради на увођењу АМС – софтвера за аутоматизацију поступка ревизије. Употребом оваквог софтвера ДРИ ће започети нови, квалитетнији и ефикаснији начин рада ревизорских служби, објаснио је др Пејовић.

ДРИ ће помоћу АМС-а на врло ефикасан, савремен и модеран начин представљати своје информације и извештаје како би те поруке стизале брже и биле боље употребљене, рекао је др Пејовић. Како је објаснио, овај систем ће, између осталог, олакшати планирање ревизија, обезбедити базу података свих субјеката ревизије, омогућити праћење тока ревизије, допринети заокруживању система за извештавање и праћење спровођења препорука.

Говорећи о сарадњи са заинтересованим странама ДРИ, др Пејовић је нагласио да у овом делу најважнију улогу има Народна скупштина којој Институција полаже рачуне о свом раду.

У даљем периоду наставићемо успешну сарадњу са свим скупштинским одборима, као што смо то имали до сада са Одбором за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, рекао је др Пејовић и додао да у остале заинтересоване стране спадају субјекти ревизије, цивилно друштво, академска заједница, медији, струковне организације, грађани.

За нас је веома важна и сарадња са факултетима. Желимо да запошљавамо најбоље студенте, чиме ћемо јачати наш кредибилитет, што ће нам омогућити да касније будемо расадник квалитетних кадрова у јавном сектору, поручио је др Пејовић.