Државна ревизорска институција

Неопходна сарадња интерне и екстерне ревизије

14. јул 2015. година
Неопходна сарадња интерне и екстерне ревизије

Државна ревизорска институција врло често упућује субјектима ревизије препоруке да успоставе интерну финансијску контролу и интерну ревизију. То значи да стање у овој области није задовољавајуће, рекао је Радослав Сретеновић, председник Државне ревизорске институције. Он је, отварајући конференцију „Сарадња Државне ревизорске институције и интерних ревизора у јавном сектору“, нагласио да бројни субјекти у својим систематизацијама нису ни предвидели радна места за интерну финансијску контролу и интерну ревизију.

С друге стране, одређени државни органи јесу успоставили интерну финансијску контролу и интерну ревизију, али недовољно функционалну. Најчешће, због недовољних овлашћења учинак је мали, рекао је Сретеновић. Он је додао да професија интерног ревизора мора да буде озбиљно схваћена, а ова радна места треба у систематиазцији да заузму позиције какву и заслужују.

Када министри и помоћници министара, државни секретари, директори фондова, директори јавних предузећа, градоначелници, председници општина буду схватили колико им може бити драгоцена помоћ интерне контроле и интерне ревизије, као првог нивоа одбране од ненаменског и нерационалног трошења јавних средстава, тада може и да очекујемо бољу слику и боље резултате у систему финансијске контроле у јавном сектору, поручио је Сретеновић.

Милован Филимоновић, државни секретар у Министарству финансија, нагласио је да ово министарство координира свим пословима на успостављању интерне ревизије.

Потребно је уложити низ додатних напора како бисмо обезбедили да се јавна средства троше ефикасно, ефективно и економично, поручио је Филимоновић.

Иван Бошњак, државни секретар у Министарству државне управе и локалне самуправе, нагласио је потребу за већом употребом информационих технологија, како бисмо унапредили обраду и прикупљање података на електронски начин.

Стелиана Недера, заменик сталног представника Уједињених нација и УНДП, нагласила је да је, између осталог, сврха пројекта „Унапређење управљања јавним финансијама“ јачање везе између интерне и екстерне ревизије на локалном нивоу. Тиме би се унапредила ефективност ревизије, чиме се већа одговорност за финансијску ревизију даје интерним ревизорима, док би се екстерни ревизори више фокусирали на ревизију сврсисходности.

Током конференције, делегације врховних ревизорских институција из Хрватске, Македоније, Црне Горе и Републике Српске представиле су своја искуства у сарадњи са интерним ревизорима у јавном сектору. Осим представника из врховних ревизорских инстутуција на конференцији су учествовали представници Централне јединице за хармонизацију, интерни ревизори из локалних самоуправа широм Србије и представници Удружења интерних ревизора Србије и донаторских организација.

Конференцију је организовала Државна ревизорска институција, уз подршку Програма за развој Уједињених нација (UNDP), у оквиру пројекта „Унапређење управљања јавним финансијама“, који финансира Швајцарска канцеларија за сарадњу (SDC).