Државна ревизорска институција

Прихваћен предлог ДРИ о максималном броју запослених у 2019. години

18. март 2019. година
Прихваћен предлог ДРИ о максималном броју запослених у 2019. години

Чланови Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања Народне скупштине размотрили су, а онда и прихватили предлог Државне ревизорске институције (ДРИ) да максималан број запослених на неодређено време у ДРИ у 2019. години буде 426.

Образлажући Предлог за утврђивање максималног броја запослених на неодређено време, потпредседница ДРИ др Бојана Митровић је рекла да су у ДРИ систематизована 83 радна места са 426 извршилаца. По њеним речима, 31. децембра 2018. године ДРИ је имала 311 запослених, а 18. марта 310. Кадровским планом ДРИ, на који је Министарство финансија дало сагласност, предвиђено је да 31. децембра 2019. године ДРИ има 329 запослених.

Желимо, пре свега, да из године у годину повећавамо број субјеката ревизије, да ширимо обухват ревизије. Затим, да израдимо већи број квалитетних извештаја о ревизији, да препорукама отклонимо неправилности и да покрећемо иницијативе за измену прописа и закона који могу да произведу негативне последице и доведу до непланираних резултата, истакла је др Митровић.

Она је подсетила да Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период од 2018-2020. године предвиђа јачање капацитета ДРИ и унапређење услова рада кроз повећање броја запослених и трајно решавање проблема са просторијама за рад.

Осим потпредседнице др Бојане Митровић, седници Одбора, испред ДРИ, је присуствовала и начелница Службе за људске ресурсе Милена Стојиновић.

Чланови Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, осим за ДРИ, разматрали су и предлоге за утврђивање максималног броја запослених на неодређено време за 2019. годину за Регулаторно тело за електронске медије, Агенцију за борбу против корупције, Агенцију за енергетику Републике Србије и Народну скупштину Републике Србије.