Државна ревизорска институција

Кадровско јачање ДРИ - ефикаснија ревизија јавног сектора

06. август 2019. година
Кадровско јачање ДРИ - ефикаснија ревизија јавног сектора

Државни ревизор у Сектору број 4 Драган Голубовић одбранио је данас рад под називом „Процес планирања ревизије јавних предузећа“ и на тај начин пред трочланом комисијом положио испит за стицање сертификата за ревизорско звање овлашћени државни ревизор.

Кадровско јачање Институције доприноси ефикаснијој ревизији јавног сектора, односно ефикаснијој контроли трошења новца пореских обвезника. ДРИ је организација у којој је концентрисано знање и где запослени представљају кључну вредност, истиче председник ДРИ и генерални државни ревизор др Душко Пејовић.

У програму за стицање сертификата за ревизорско звање овлашћени државни ревизор могу учествовати кандидати који су стекли сертификат за ревизорско звањедржавни ревизор и испуњавају услов за прописан број година радног искуства у ревизији јавног сектора.