Државна ревизорска институција

Запослени у ДРИ учествовали на радионици о ревизији финансијских извештаја

26. фебруар 2019. година
Запослени у ДРИ учествовали на радионици о ревизији финансијских извештаја

Овлашћени државни ревизори и државни ревизори, виши и самостални саветници, саветници и млађи саветници, учествовали су на радионици „Ревизија финансијских извештаја“ која је одржана у Београду 25. и 26. фебруара 2019. године.

Запослени у Државној ревизорској институцији (ДРИ) у Београду, као и у регионалним јединицама ДРИ у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, похађали су предавања на којима је било речи о сталној и обртној имовини, потраживањима, обавезама, приходима и расходима, која су одржали предавачи из Државне ревизорске институције.

Предавачи током радионице били су врховни државни ревизори Данимир Вулиновић, Стојанка Миловановић, Снежана Трњаковић и Ивица Гавриловић, као и врховни државни ревизор по овлашћењу Слободан Мијаиловић. Такође, на скупу су о поменутим темама своје знање и искуство са колегама поделили и државни ревизори Гордана Узелац и Драган Голубовић, као и виши саветници Жељко Крстић, Зоран Степановић и Жељко Мотић.

Одржавање радионице подржао је пројекат „Унапређење ревизије на локалном нивоу за ефикасније управљање јавним финансијама“, који спроводе Државна ревизорска институција и Програм Уједињених нација за развој (УНДП), уз подршку Владе Швајцарске.