Државна ревизорска институција

Саопштење

14. новембар 2012. година

На основу законских овлашћења прописаних чланом 41 Закона о Државној ревизорској институцији и чланом 253, 280 и 281 Законика о кривичном поступку, а након Извештаја о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Београда за 2010. годину и Извештаја о ревизији завршног рачуна Националне службе за запошљавање за 2010. годину, и прикупљених доказа, Државна ревизорска институција је данас поднела Првом основном јавном тужилаштву у Београду, кривичне пријаве против више одговорних лица за ревидирану буџетску 2010. годину. Пријаве су поднете против:

  1. Драгољуба Ђаконовића, секретара Секретаријата за саобраћај
  2. Снежане Перовић, директора Дирекције за јавни превоз
  3. Иване Вулетић, директора Дирекције за путеве
  4. Предрага Петровића, секретара Секретаријата за комуналне и стамбене послове
  5. Аце Ковачевића, секретара Секретаријата за спорт и омладину
  6. Владана Ђукића, секретара Секретаријата за социјалну заштиту
  7. Бранислава Јанковића, директора Агенције за јавне набавке
  8. Марка Благојевића, директора Агенције за инвестиције и становање
  9. Дејана Јовановића, директора Националне службе за запошљавање

Државна ревизорска институција је поднела кривичне пријаве због сумње да су се у радњама пријављених стекла обележја кривичног дела ненаменског коришћења буџетских средстава прописана чланом 362а Кривичног законика Републике Србије, јер су поменута одговорна лица створила обавезе знатно изнад износа утврђеног буџетом за ревидирану буџетску годину.
Такође, због сумње да су извршили кривично дело злоупотребе службеног положаја прописано чланом 359 Кривичног законика Републике Србије, а на основу Извештаја о ревизији годишњег финансијског извештаја Министарства животне средине и просторног планирања за 2010. годину и прикупљених доказа, Државна ревизорска институција је поднела данас Првом основном јавном тужилаштву у Београду кривичну пријаву против више одговорних лица и то:

  1. Оливера Дулића, председника Управног одбора Фонда за заштиту животне средине
  2. Немање Комазеца, члана Управног одбора Фонда за заштиту животне средине
  3. Верице Новески, члана Управног одбора Фонда за заштиту животне средине
  4. Горана Тривана, члана Управног одбора Фонда за заштиту животне средине
  5. Шимона Ђарматија, члана Управног одбора Фонда за заштиту животне средине
  6. Драгана Васиљевића, одговорног лица у Сектору за планирање и управљање пројектима у Фонду за заштиту животне средине
  7. Жељке Јуракић, директора Фонда за заштиту животне средине.

Државна ревизорска институција је поднела кривичну пријаву због сумње да Управни одбор Фонда за заштиту животне средине и одговорна лица у Фонду нису спровела поступак доделе бесповратних средстава у складу са Правилником о условима које морају испуњавати корисници средстава Фонда за заштиту животне средине, условима и начину додељивања средстава, критеријумима и мерилима за оцењивање захтева за додељивање средстава и уговорених права и обавеза, па је на тај начин средства доделио петорици подносиоца захтева, који су по временском редоследу подношења пријава за учешће на конкурсу први конкурисали у односу на остале подносиоце захтева.
У вези са извештајима о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања министарстава и јавних предузећа за 2011. годину, Државна ревизорска институција је поднела надлежним прекршајним судовима захтеве за покретање прекршајних поступака против:

  1. Срђана Срећковића, министра вера и дијаспоре
  2. Маје Матије Ристић, секретара у Министарству правде
  3. Иване Марковић, секретара у Министарству правде
  4. Јагоде Јеличић, помоћника министра за материјално-финансијске послове у Министарству правде
  5. Цвија Бабића, генералног директора ЈКП „Београдски водовод и канализација“
  6. Драгослава Булатовића, помоћника генералног директора за финансијске и комерцијалне послове ЈКП „Београдски водовод и канализација“
  7. Милете Радојевића, генералног директора ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“
  8. Слободана Миљковића, директора ЈП „Градско стамбено“, Београд
  9. Дарка Шимшића, директора ЈП „Дирекција за изградњу“, Ужице
  10. Небојше Петровића, директора ЈКП „Тржница“, Ниш
  11. Војислава Илића, директора ЈП за урбанизам и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“, Чачак
  12. Владимира Јелића, директора ЈКП „Новосадска топлана“, Нови Сад
  13. Драгана Јовановића, директора Привредног друштва „Термоелектране и копови Костолац“ д.о.о. Костолац
  14. Љиљане Стојановић, директора Дирекције за правне и опште послове у Привредном друштву „Термоелектране и копови Костолац“ д.о.о. Костолац
  15. Влада Чутурила, директора Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Електросрбија“ д.о.о Краљево, огранак Јагодина
  16. Предрага Икодиновића, директора Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Електросрбија“ д.о.о Краљево, огранак Чачак
  17. Слободана Михаиловића, директора Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Електросрбија“ д.о.о Краљево
  18. Љубинка Пешковића, директора Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Електросрбија“ д.о.о Краљево
  19. Драгана Перишића, директора Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Електросрбија“ д.о.о. Краљево, огранак Аранђеловац
  20. Драгољуба Раичевића, директора Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Електросрбија“ д.о.о. Краљево, огранак Крушевац
  21. Мирослава Ракића, директор Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Електросрбија“ д.о.о. Краљево, огранак Лазаревац
  22. Чедомира Васића, директора Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Електросрбија“ д.о.о. Краљево, огранак Лозница

Захтеви за покретање прекршајних поступака поднети су због непоштовања појединих одредби Закона о буџетском систему и Закона о јавним набавкама.