Државна ревизорска институција

Ревизори присуствовали обуци о родно одговорном буџетирању

29. јануар 2019. година
Ревизори присуствовали обуци о родно одговорном буџетирању

Део запослених у Државној ревизорској институцији (ДРИ) присуствовао је данас тренингу посвећеном родно одговорном буџетирању. На обуци, намењеној ревизорима, разматране су теме које се односе на родно одговорно буџетирање као новијој пракси и законској обавези у систему управљања јавним финансијама у Републици Србији. Такође, било је речи и o родно одговорном буџетирању у контексту надлежности ДРИ, као и практичној примени ове врсте буџетирања у активностима и методологији ДРИ.

Oд 2016. године, један од основних циљева буџета је и постизање пуне родне равноправности, у складу са Законом о буџетском систему. Да би овај циљ био постигнут, родно одговорно буџетирање је постало обавезно за све буџетске кориснике. Ова обавеза дефинисана је и годишњим Планом постепеног увођења родно одговорног буџетирања, који министар финансија доноси у складу са Законом. Родно одговорно буџетирање прожима и друге законе и стратегије у Републици Србији, а почива на темељима које поставља Устав Републике Србије.

Државна ревизорска институција је обухваћена Планом министра финансија за постепено увођење родно одговорног буџетирања и представља пример доброг прихватања ове нове обавезе.

Обуку о родно одговорном буџетирању су одржале консултанткиње Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена, UN Women у Србији. Оне пружају подршку овом процесу од 2015. године, обухватајући 58 буџетских корисника на националном и покрајинском нивоу, како би законом прописану обавезу увођења родно одговорног буџетирања испунили на најадекватнији начин.