Државна ревизорска институција

Потребно усаглашавање прописа који се односе на државну помоћ

27. мај 2019. година
Потребно усаглашавање прописа који се односе на државну помоћ

Србија на путу ка ЕУ би требало да усагласи прописе који се односе и на државну помоћ, а морају да постоје и јасна правила о томе како се она користи, да би новац био ваљано трошен, а економија ефикасна, речено је на конференцији „Државна помоћ – локомотива развоја или погрешна скретница? Правила ЕУ помажу у процени" коју је организовао Центар за високе економске студије.

На скупу су разматрани развојни ефекти политике државне помоћи у Србији, као и начини на које се постојећи приступ може обогатити, вођен искуствима других европских земаља, а поготово Хрватске, Словеније и Ирске. Међутим, први корак ка тако промишљеном приступу је пуно усаглашавање са правилима ЕУ. Ова правила, осим што штите и промовишу неометану конкуренцију, доприносе већим развојним ефектима искоришћених средстава пореских обвезника.

На скупу, у панелу под називом „Укључивање развоја у регулативу - питање политике или правне праксе“, говорио је и председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор др Душко Пејовић.

Др Пејовић је нагласио да је визија ДРИ да помаже држави да мудро управља ресурсима посредством поузданих информација.

Државна ревизорска институција је крајем 2018. године донела нови Стратешки план за период 2019-2023. године, који је Институцију више окренуо ка корисницима јавних средстава и њиховим потребама и питањима, а како би била поспешена ефективнија и ефикаснија употреба јавних средстава, рекао је др Пејовић.

Конференција је део пројекта „Усклађивање са политиком конкуренције ЕУ, подизање свести о потенцијалним користима и јачање капацитета кључних актера у области државне помоћи“.