Државна ревизорска институција

Потребно унапредити комуникацију са корисницима и управљање подацима преузетим из других евиденција и регистара

23. децембар 2021. година
Потребно унапредити комуникацију са корисницима и управљање подацима преузетим из других евиденција и регистара

Циљ ревизије сврсисходности пословања „Управљање информационим системима локалне пореске администрације (ИСЛПА)“ био је да оцени квалитет управљања ИСЛПА и утврди да ли је обезбеђена поверљивост, расположивост и интегритет информација, података, докумената и апликације у информационом систему.

Ревизија је спроведена јер су у претходним ревизијама правилности пословања и ИТ ревизијама сврсисходности пословања ревизори утврдили да су многи проблеми код обрачуна и наплате прихода последица неажурних евиденција у ИСЛПА.

Извештај ДРИ показује да је, и поред значајног унапређења управљања информационим системом, неопходно унапредити комуникацију са корисницима и управљање подацима преузетим из других евиденција и регистара.

Проблеми утврђивања и наплате изворних прихода локалне самоуправе, посебно наплате пореза на имовину, могу бити последица неадекватног управљања информационим системом локалне пореске администрације, рекао је др Душко Пејовић, председник ДРИ и генерални државни ревизор на конференцији за медије.

Једнако је важно добро управљање информационим системима градова и општина, као и управљање њиховом имовином, истакао је др Пејовић.

Ова ревизија је за циљ имала да оцени квалитет управљања ИСЛПА и утврди да ли је обезбеђена поверљивост, расположивост и интегритет информација, података, докумената и апликације у информационом систему, истакао је Драган Стојановић, државни ревизор.

ДРИ је дошла до закључака на основу оцене стања три компоненте информационог модела, доступности, интегритета и поверљивости података, рекао је Стојановић, вођа тима који је спровео ову ревизију.

Ревизија је показала да је доступност информација, података и докумената ИСЛПА повећана формирањем Јединственог система у Државном дата центру истовремено смањујући ризике који могу настати услед хаварије. Интегритет информација, података и докумената ИСЛПА није обезбеђен у потпуности, јер се у већем делу заснива на подацима преузетим из екстерних система и регистара без означавања извора података, што за последицу може имати немогућност утврђивања аутентичности, непорецивости и комплетности података. Поверљивост информација, података и докумената који се користе у ИСЛПА није обезбеђена у потпуности, јер се подаци, документи и информације које се преузимају из других матичних евиденција и регистара, чувају без крипто-заштитних механизама.

Државна ревизорска институција дала је субјектима ревизије препоруке ради унапређења стања у овој области.

Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Управљање информационим системом локалне пореске администрације“ доступан је ОВДЕ.