Државна ревизорска институција

Потребно унапредити систем управљања националним парковима у Републици Србији

23. децембар 2021. година
Потребно унапредити систем управљања националним парковима у Републици Србији

Циљ ревизије сврсисходности пословања „Управљање националним парковима у Републици Србији“ био је да се утврди да ли се ефикасно управља националним парковима. Поред тема управљања индустријским отпадом, управљања пластичним отпадом, пошумљавања, ово је још једна ревизија из области заштите животне средине коју је у претходном периоду спровела Државна ревизорска институција (ДРИ).

У току ревизије, ДРИ је испитивала да ли су предузете активности у циљу ефикасног планирања управљања националним парковима; у којој мери предузете активности доприносе ефикасном управљању националним парковима; као и да ли је успостављен ефикасан надзор над управљањем националним парковима.

Извештај ДРИ показује да је потребно унапредити систем управљања националним парковима кроз ефикаснији рад чуаврске службе и надлежних инспекција, као и кроз бољу координацију и сарадњу надлежних субјеката.

Активности које угрожавају подручја националних паркова су урбанизација подручја, недостатак комуналне инфраструктуре, нерешен систем отпадних вода, развој неадекватних облика туризма, изјавио је др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор.

Како је истакао др Пејовић на конференцији за медије, током последњих година постоји тенденција екстензивног ширења насеља и урбанизације услед изградње објеката.И поред постојања планова, постоји притисак за изградњу објеката ван зона које су предвиђене за градњу. Такви објекти угрожавају живи свет и подручје националног парка, истакао је др Пејовић.

Горан Чабаркапа, државни ревизор, нагласио је да Општина Бајина Башта у периоду од 2018 - 2020. године, није спровела ниједан инспекцијски надзор над изградњом бесправних објеката, што је утицало на раст бесправне градње у границама Националног парка Тара.

Општина Мајданпек је у последњих 13 година донела више од 40 решења о рушењу бесправних објеката на подручју Националног парка Ђердап, али ни по једном није поступила закључно са 2020. годином, истакао је Чабаркапа, вођа тима који је спровео ову ревизију.Обе општине доносиле су урбанистичке планове на подручју националних паркова Ђердап и Тара без претходне сагласности министарства надлежног за послове заштите животне средине.

Ревизија је показала да нису усвојена и усаглашена сва планска документа у области заштите природе, што указује да нису предузете све активности у циљу ефикасног планирања и управљања националним парковима. Предузете активности субјеката ревизије нису у довољној мери допринеле ефикасном управљању националним парковима, што ствара ризик за очување, развој и одрживо управљање заштићеним подручјима. Недовољна активност чувара и надлежних инспекција, непоступање по донетим решењима о рушењу објеката, као и изостанак координације и сарадње надлежних субјеката довело је до раста бесправне градње у границама националних паркова.

ДРИ је субјектима ревизије дала одговарајуће препоруке у циљу ефикаснијег управљања националним парковима.

Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Управљање националним парковима у Републици Србији“ доступан је ОВДЕ.