Државна ревизорска институција

Завршени извештаји о ревизији Клиничког центра Војводине и Републичког геодетског завода

12. новембар 2013. година
Државна ревизорска институција доставила је Народној скупштини Републике Србије два извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2012. годину и то за Клинички центар Војводине у Новом Саду и Републички геодетски завод у Београду.

Због непоштовања појединих одредби Закона о буџетском систему, Закона о јавним набавкама и Закона о раду Државна ревизорска институција поднела је надлежним прекршајним судовима четири захтева за покретање прекршајног поступка против одговорних лица у Републичком геодетском заводу.

Захтеви су поднети против:

 1. Зорана Крејовића, директора Републичког геодетског завода (одговорно лице у периоду од 23.10.2012. до 31.12.2012. године)
 2. Ненада Тесле, директора Републичког геодетског завода (одговорно лице у периоду од 25.07.2008. до 22.10.2012. године)
 3. Саше Ђуровића, помоћника директора Републичког геодетског завода (одговорно лице у периоду од 06.03.2008. до 31.12.2012. године)
 4. Зорана Стојановића, начелника Службе за катастар непокретности у Београду (одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 21.03.2012. године)
 5. Соње Ракић, начелника Службе за катастар непокретности у Београду (одговорно лице у периоду од 22.03.2012. до 18.11.2012. године)
 6. Анке Дојчинов, начелника Службе за катастар непокретности у Нишу (одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 22.11.2012. године)
 7. Анне Мујан, начелника Службе за катастар непокретности у Новом Саду (одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2012. године)
 8. Бобана Станковића, шефа Службе за катастар непокретности у Сврљигу (одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2012. године)
 9. Драгана Ђорђевића, руководиоца Службе за катастар непокретности у Дољевцу (одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2012. године)
 10. Драгана Видаковића, начелника Службе за катастар непокретности у Панчеву (одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2012. године)
 11. Гордане Станковић, руководиоца Службе за катастар непокретности у Гаџином Хану (одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2012. године)
 12. Ивана Керкеза, шефa Службе за катастар непокретности у Темерину (одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2012. године)
 13. Милице Лазаревић, начелника Службе за катастар непокретности у Новом Београду (одговорно лице у периоду од 09.02.2011. до 31.12.2012. године)
 14. Мирјане Андрашев, начелника Службе за катастар непокретности у Новом Саду (одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2012. године)
 15. Небојше Божиновића, начелника Службе за катастар непокретности у Новом Београду (одговорно лице у периоду од 01.09.2011. до 31.12.2012. године)
 16. Синише Савића, руководиоца Службе за катастар непокретности у Ражњу (одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2012. године)
 17. Снежане Митровић, начелника Службе за катастар непокретности у Обреновцу (одговорно лице у периоду од 11.01.2010. до 31.12.2012. године)
 18. Веселина Бакића, начелника Службе за катастар непокретности у Београду (одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2012. године)
 19. Наталије Трајков, руководиоца Групе за издавање података у Служби за катастар непокретности у Србобрану (одговорно лице у периоду од 09.06.2011. до 31.12.2012. године)
 20. Стојана Николића, шефа Службе за катастар непокретности у Алексинцу (одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2012. године)
 21. Миливоја Кнежевића, начелника Службе за катастар непокретности у Земуну (одговорно лице у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2012. године)

Правни тимови Државне ревизорске институције разматрају и анализирају Извештај о ревизији завршног рачуна Клиничког центра Војводине за 2012. годину и правилности пословања и, уколико буде елемената, против одговорних лица у овом субјекту ревизије биће поднете одговарајуће пријаве.

Извештаји о ревизији објављени су на сајту Државне ревизорске институције (www.dri.rs)