Државна ревизорска институција

Ревизори учесници обуке за процену ризика од могућих преварних радњи

24. јун 2021. година
Ревизори учесници обуке за процену ризика од могућих преварних радњи

Део запослених у Државној ревизорској институцији учествовао је на обукама за процену ризика од могућих преварних радњи од 15. до 17. и од 21. до 23. јуна 2021. године у Београду.


Обуке је одржао Стив Лорд, консултант на USAID Пројекту за одговорну власт (GAI) и некадашњи високи руководилац у америчкој Канцеларији за одговорну власт (GAO). Обуке су одржане у циљу подршке даљем развоју капацитета за процену ризика од преварних радњи за ревизоре Државне ревизорске институције.

Циљ одржаних обука је унапређење знања ревизора у области управљања ризицима од преварних радњи које ће им омогућити да формулишу корисније и садржајније налазе и препоруке у извештајима о ревизији, као и да ојачају систем интерних контрола у програмима који се финансирају јавним средствима.

Током обука разматране су дефиниције преварних радњи, процена и управљање ризицима од преварних радњи – принципи и технике у ревизији, студије случаја управљања ризицима од преварних радњи, коришћење анализе података у циљу откривања потенцијалних преварних радњи, као и анализа могућих преварних радњи у области јавних набавки.