Државна ревизорска институција

Потписан Споразум о професионалној сарадњи Државне ревизорске институције Републике Србије и Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске

13. септембар 2013. година
Потписан Споразум о професионалној сарадњи Државне ревизорске институције Републике Србије и Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске
Генерални државни ревизор Републике Србије и главни ревизор Републике Српске, Радослав Сретеновић и Душко Шњегота, потписали су данас у Бања Луци Споразум о професионалној сарадњи Државне ревизорске институције и Главне службе за ревизију јавног сектора. Професионална сарадња ће се одвијати у области превођења и примене стандарда Међународне организације врховних ревизорских институција, стручном усавршавању ревизора, унапређењу ревизорске професије, као и у заједничком организовању семинара, округлих столова, радионица.


Генерални државни ревизор Радослав Сретеновић нагласио је да потписивање споразума представља важан догађај за обе институције.

И Главна служба за ревизију јавног сектора и Државна ревизорска институција су институције у развоју, тако да ће међусобна сарадња бити драгоцена. Настојаћу да са колегама у Републици Српској реализујем све видове сарадње који су предвиђени одредбама овог споразума, рекао је Сретеновић. Он је додао да је сигуран да је споразум потписан на обострану корист.

Главни ревизор Душко Шњегота изјавио је да је потписивање споразума одраз настојања да се континуирано ради на развоју и унапређењу екстерне јавне ревизије путем превођења и примене међународне ревизорске регулативе, усклађивања нормативе са европским законодавством, организовањa заједничких конференција, симпозијума, као и размене професионалних искустава.

Потписивању споразума присуствовали су, из Државне ревизорске институције Републике Србије, потпредседница Бојана Митровић, врховни државни ревизор Сектора за ревизију буџета локалних власти Душко Пејовић, секретар Мирјана Марковић и шеф Канцеларије председника Ива Василић, а из Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, заменик главног ревизора Дарко Пејић, руководилац Сектора за финансијску ревизију Олга Ђекановић, руководилац Сектора за ревизију учинка Милован Бојић и руководилац Сектора за информационе технологије Божана Симић.

Није изабрана ниједна галерија или изабрана галерија не постоји.