Државна ревизорска институција

Ревизија прихода државног буџета

30. октобар 2014. година
Ревизија прихода државног буџета

Делегација Државне ревизорске институције учествовала је на семинару у Прагу који се односио на „Ревизију јавних прихода – размену искуства, проблеме и најбоље праксе“.

Током дводневног семинара који је одржан 23. и 24. октобра, делегације из 22 врховне ревизорске институције Европе и Европског ревизорског суда размениле су искуства, проблеме и примере добре праксе на тему ревизије система борбе са утајом пореза и преваром, искуства са ревизијама сврсисходности, ревизијама комплетности прихода и ревизија завршног рачуна државног буџета, као и најпроблематичнијих области са којима се ревизори суочавају.

Делегација Државне ревизорске институције је одржала презентацију на тему „Ревизија потпуности прихода и ревизија завршног рачуна државног буџета“.

Семинар је организовала Врховна канцеларија за ревизију Републике Чешке под покровитељством Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ).

Није изабрана ниједна галерија или изабрана галерија не постоји.