Државна ревизорска институција

Одсуство јавне одговорности на нивоу локалних власти

29. мај 2015. година
Одсуство јавне одговорности на нивоу локалних власти

Кључни проблеми када је у питању управљање јавним финансијама на локалном нивоу су недовољно ефикасно коришћење јавних средстава, управљање јавном имовином и недовољно поштовање закона, прописа и процедура, што јасно указује на одсуство јавне одговорности, рекао је Радослав Сретеновић, председник Државне ревизорске институције. Он је на скупу "Унапређење управљања јавним финансијама на локалном нивоу" нагласио да постоје неправилности у области издавања пословног простора у закуп и позвао државу да што пре обрати пажњу на овај проблем.

Држава не обраћа довољно пажње ни на чињеницу да се значајан износ јавних прихода наплаћује изван буџета локалних власти, чиме се избегава њихова буџетска контрола, истакао је Сретеновић. Он је додао да је потребно регулисати питање плата за изабрана, именована, постављена и запослена лица у градским општинама, пошто то питање није регулисано на јасан начин у садашњим прописима.

Питање субвенција није посебно третирано ниједним прописом, рекао је Сретеновић. Он је објаснио да је Државна ревизорска институција до сада извршила ревизију у свим градовима, већем делу општина и у скоро свим градским општинама.

Планирамо да све локалне власти убудуће ревидирамо континуирано у размаку од две или три године, поручио је Сретеновић.

Зоран Перишић, председник Сталне конференције градова и општина је нагласио да је циљ пројекта "Унапређење управљања јавним финансијама на локалном нивоу" повећање ефикасности јавних финансија, како на локалном, тако и на централном нивоу. Он је додао да је СКГО, у сарадњи са Државном ревизорском институцијом, објавила Анализу досадашњих извештаја Државне ревизорске институције у вези са радом јединица локалне самоуправе и територијалне аутономије, Анализу утицаја процеса приступања Србије Европској унији на локалну самоуправу и Анализу кључних проблема у управљању јавним финансијама на локалном нивоу.

Стелиана Недера, заменица сталне представнице Програма Уједињених нација за развој нагласила је да се једна од главних активности пројекта односи на налазе Државне ревизорске институције.

Иван Бошњак, државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе је истакао да министарство представља ослонац свим локалним самоуправама ради унапређења система локалне самоуправе.

Ово је последњи од 15 скупова које је организовала Стална конференција градова и општина, а на којима је предавања изводио др Душко Пејовић, врховни државни ревизор у Сектору за ревизију буџета локалних власти. Скупови, којима је присуствовало више од 300 представника локалних власти, су организовани у оквиру пројекта „Унапређење управљања јавним финансијама на локалном нивоу“који реализује Програм Уједињених нација за развој (UNDP), у сарадњи са Државном ревизорском институцијом, а који финансира Влада Шведске.