Државна ревизорска институција

Завршени први извештаји о ревизији у 2015. години

24. септембар 2015. година
Завршени први извештаји о ревизији у 2015. години
Државна ревизорска институција је завршила и објавила прве извештаје о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања из Програма ревизије за 2015. годину.
Реч је о извештајима о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања градских општина Града Београда – Звездаре, Палилуле и Гроцке за 2014. годину.

Извештаји о ревизији су уручени Народној скупштини, скупштинама општина и субјектима ревизије.

До краја године Институција би требало да објави близу 150 извештаја о ревизији.