Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција започела поступак ревизије код још 100 корисника јавних средстава

28. мај 2021. година
Државна ревизорска институција започела поступак ревизије код још 100 корисника јавних средстава

Државна ревизорска институција, у складу са Програмом ревизије за 2021. годину, започела је током априла и маја поступак ревизије финансијских извештаја и ревизије правилности пословања код још 100 корисника јавних средстава.

Поступак ревизије започет је код следећих буџетских корисника:

1. Министарство спољних послова

2. Заштитник грађана

3. Виши суд у Београду

4. Студентски центар Београд

5. Универзитет у Новом Саду

6. Академија уметности, Универзитет у Новом Саду

7. Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду

8. Технолошко-металуршки факултет, Београд

9. Виши суд у Крагујевцу

10. Канцеларија за управљање јавним улагањима, Београд

11. Факултет организационих наука, Београд

12. Комесаријат за избеглице и миграције

13. Машински факултет, Београд

14. Студентски центар, Нови Сад

15. Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац

16. Универзитет у Нишу

17. Економски факултет у Нишу

18. Електротехнички факултет, Београд

19. Академија техничко-уметничких струковних студија, Београд

20. Министарство заштите животне средине

21. Зелени фонд Републике Србије

22. Општина Кладово

23. Општина Рача

24. Општина Велика Плана

25. Општина Тутин

26. Општина Сврљиг

27. Општина Дољевац

28. Општина Бојник

29. Општина Брус

30. Општина Свилајнац

31. Општина Бабушница

32. Општина Нови Бечеј

33. Општина Велико Градиште

34. Општина Владимирци

35. Град Пожаревац

36. Општина Мајданпек

37. Град Ваљево

38. Општина Мали Иђош

39. Град Шабац

40. Општина Ариље

41. Општина Жагубица

42. Град Смедерево

43. Општина Ириг

44. Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Сјеница“, Сјеница

45. Јавно комунално предузеће „Наш дом По“, Пожега

46. Јавно комунално предузеће „Рашка“, Рашка

47. Јавно комунално предузеће за стамбене услуге „Бор“, Бор

48. Јавно комунално предузеће „Ђунис“, Уб

49. Јавно комунално предузеће „Лим“, Пријепоље

50. Комунално јавно предузеће „Извор“, Петровац на Млави

51. Јавно предузеће за послове дистрибуције гаса „Ковин-гас“, Ковин

52. Јавно комунално предузеће „Наш дом Апатин“, Апатин

53. Јавно комунално предузеће „Чистоћа“, Сомбор

54. Јавно предузеће „Водоканал“, Бечеј

55. Јавно предузеће „Гас Темерин“, Темерин

56. Јавно предузеће „Врбас-гас“ за дистрибуцију природног гаса, Врбас

57. Јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“, Београд

58. Јавно предузеће „Градско стамбено“, Београд

59. Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“, Стара Пазова

60. Дом здравља Ивањица

61. Дом здравља Опово

62. Дом здравља Чачак

63. Дом здравља „Душан Савић Дода“, Беочин

64. Дом здравља Шабац

65. Дом здравља Жабаљ

66. Дом здравља Житиште

67. Дом здравља Суботица

68. Дом здравља „Звездара“, Београд

69. Дом здравља „Савски венац“, Београд

70. Дом здравља Шид

71. Дом здравља Сечањ

72. Дом здравља Оџаци

73. Дом здравља „Др Јанош Хаџи“, Бачка Топола

74. Дом здравља Кула

75. Дом здравља Гроцка

76. Дом здравља Смедерево

77. Дом здравља Стари Град, Београд

78. Дом здравља Врачар, Београд

79. Дом здравља „Др Бошко Вребалов“, Зрењанин

80. Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“, Инђија

81. Дирекција за водне путеве, Београд

82. Српска странка Заветници, Београд

83. Јавна предузећа за склоништа, Београд

84. Покрет обнове Краљевине Србије, Београд

85. Водопривредно привредно друштво „Ерозија“, д.о.о. Ниш

86. Енерго-зелена д.о.о Ниш

87. Пољопривредна саветодавна и стручна служба Лесковац д.о.о. Лесковац

88. Саобраћајно предузеће „Ластра“ д.о.о. Лазаревац

89. Здрава Србија, Чајетина

90. Руска странка, Шабац

91. Акционарско друштво за берзанско пословање и информисање продуктна берза, Нови Сад

92. Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности а.д., Београд

93. Пољопривредна саветодавна и стручна служба Ниш д.о.о., Ниш

94. Пољопривредна саветодавна и стручна служба Смедерево д.о.о, Колари

95. Геолошки завод Србије, Београд

96. Друштво са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија“, Нови Сад

97. Јавно предузеће „Скијалишта Србије“, Београд

98. „Југоинспект Београд а.д. за контролу квалитета и квантитета робе“, Београд

99. Републичка дирекција за робне резерве, Београд

100. Српска банка а.д., Београд