Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција објавила прве послеревизионе извештаје

04. јул 2019. година
Државна ревизорска институција објавила прве послеревизионе извештаје

Државна ревизорска институција објавила је данас на свом вебсајту прве послеревизионе извештаје од почетка рада Институције. Објавили смо тридесетак послеревизионих извештаја од 170 колико је спремно, док ће до краја године бити објављено укупно 204 послеревизиона извештаја, рекао је председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор др Душко Пејовић и додао да се послеревизиони извештаји односе на ревизије спроведене током 2018. године.

Ми ћемо кроз послеревизионе извештаје открити који субјекти ревизије су отклонили неправилности или несврсисходности, а који то нису учинили. Све заинтересоване стране ће бити у ситуацији да прате како се понаша субјект ревизије, да ли је одговоран у смислу отклањања неправилности и како то ревизор оцењује, поручио је др Пејовић.

У 2018. години шест субјеката је кршило обавезу доброг пословања због чега је ДРИ упутила захтев за предузимање мера из наше надлежности. Реч је о Граду Ваљеву, Туристичкој организацији Општине Лучани, Центру за културу и спорт Општине Лучани, Општини Прешево, Дому културе Општине Прешево, Предшколској установи Општине Прешево, рекао је др Пејовић.

Он је додао да je код три субјекта ревизије забележено теже кршење обавезе доброг пословања и да је реч о апотекама Бор и Шабац и Општини Лучани.

У овим случајевима ДРИ је поднела захтев за разрешење одговорних лица, рекао је др Пејовић.

Што се тиче препорука које је ДРИ дала субјектима ревизије током ревизија спроведених у 2018. години, генерални државни ревизор је нагласио да је ДРИ дала 2130 препорука од чега 1147 препорука „првог приоритета“ које се морају спровести у року од 90 дана, 844 „другог приоритета“ које се морају спровести у року од годину данаи 139 препорука „трећег приоритета“ за чије је спровођење потребно више од годину дана.

У прошлој години спроведено је 89,4 одсто препорука, 10 одсто је у току и 0,6 одсто није реализовано. У оквиру просека од 89,4 одсто, државни органи отклонили су 96 одсто препорука, јединице локалне самоуправе 89 одсто, јавна предузећа 86, а најслабији просек у спровођењу препорука имају здарвствене устaнове – 83 одсто, истакаоје др Пејовић.

Послеревизиони извештаји садрже неправилности/несврсисходности које су обелодањене у извештајима о ревизији и за које се од субјекта ревизије захтева да предузме мере исправљења, опис мере исправљења са наведним доказима, оцену сваке описане мере исправљења, као и мишљење о томе да ли су мере за исправљање стања, исказане у одазивном извештају субјекта, задовољавајуће. Уколико субјект ревизије одређене неправилности или несврсисходности није отклонио на задовољавајући начин, послеревизиони извештаји садрже и две додатне тачке – вредновање незадовољавајуће отклоњених неправилности, као и закључак о кршењу, односно тежем кршењу обавезе доброг пословања.

Послеревизоним извештајима можете приступити путем избором подменија „послеревизиони извештаји“ у оквиру менија „ревизије“ или путем следећег линка:

https://www.dri.rs/ревизије/послеревизиони-извештаји.441.html

Објављивање послеревизионих извештаја представља додатни корак ка повећању транспарентности у трошењу јавних средстава.