Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција уручила политичким странкама нацрте извештаја о ревизији

14. октобар 2015. година
Државна ревизорска институција уручила политичким странкама нацрте извештаја о ревизији

Државна ревизорска институција је уручила јуче Српској напредној странци, Социјалистичкој партији Србије и Демократској странци нацрте извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2014. годину.

Нацрти извештаја о ревизији су поверљиви.

Странке имају право да уложе приговор на нацрт извештаја о ревизији у року од 15 дана.

Уколико буде приговора, Институција ће одржати рашчишћавајуће састанке са представницима странака, што практикује и са осталим субјектима ревизије, рекао је Радослав Сретеновић, генерални државни ревизор.

Након нацрта, Институција ће странкама уручити предлоге, а онда, крајем новембра, и коначне извештаје о ревизији.

До објављивања коначних извештаја о ревизији, Државна ревизорска институција неће саопштавати налазе из извештаја, јер су и нацрт и предлог извештаја поверљиви.

Државна ревизорска институција, на основу Програма ревизије за 2015. годину, започела је почетком јуна спровођење ревизије ове три политичке странке.