Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција одржала предавања „Финансијско извештавање јединица локалне самоуправе”

16. август 2019. година
Државна ревизорска институција одржала предавања „Финансијско извештавање јединица локалне самоуправе”

Неправилности у области јавних набавки, расхода за запослене, преузетих обавеза и потраживања, биле су неке од тема у оквиру предавања „Финансијско извештавање јединица локалне самоуправе” које су у Аранђеловцу од 13. до 16. августа одржали представници Државне ревизорске институције за одговорна лица у градским и општинским управама Србије.


На скупу су говорили председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор др Душко Пејовић, врховни државни ревизор у Сектору број 2 Стојанка Миловановић, државни ревизор Марко Стругаревић и представница Министраства финансија Весна Јовичић.


Предавању је присуствовало око 450 представника из 135 градова и општина и то градоначелника и председника општина, начелника градских, односно општинских управа, начелника за финансије и буџет, интерних ревизора и шефова рачуноводства, као и директора јавних комуналних предузећа.


На скупу је било речи и о стратешком планирању и спровођењу послеревизионог поступкакод локалних власти и јавних комуналних предузећа, планирању и припреми буџета локалних власти и укључивању јавности у планирање буџета, значају финансијског управљања и контроле и интерне ревизије за јединице локалне самоуправе, као и о досадашњим искуствима ДРИ током спровођења ревизије финансијских извештаја и правилности пословања локалних власти и јавних комуналних предузећа.


Предавање су заједнички организовали Државна ревизорска институција и Програм за развој Уједињених нација у Србији (УНДП), у оквиру пројеката „Унапређење ревизије општина ради одговорности и ефикасности у управљању јавним финансијама“ који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ).