Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција на заједничкој седници одбора Народне скупштине Републике Србије и Народне скупштине Републике Српске надлежних за финансије и за ревизију

28. фебруар 2019. година
Државна ревизорска институција на заједничкој седници одбора Народне скупштине Републике Србије и Народне скупштине Републике Српске надлежних за финансије и за ревизију

Делегација Државне ревизорске институције, на челу са председником и генералним државним ревизором др Душком Пејовићем, присуствовала је заједничкој седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средставаНародне скупштине Републике Србије и Одбора за финансије и буџет и Одбора за ревизију Народне скупштине Републике Српске одржаној у Бања Луци, 27. и 28. фебруара 2019. године. Заједничка седница одржана је у складу са Протоколом о сарадњи Народне скупштине Републике Србије и Народне скупштине Републике Српске.

Др Пејовић је на седници одржаној 27. фебруара, а на којој је разматрано питање односа врховних ревизорских институција и парламената, односно надлежних одбора, нагласио да је за контролу трошења јавних средстава неопходна ефикасна сарадња парламената и ревизора који су у обавези да скупштинским одборима достављају ревизорске извештаје у складу са стандардима извештавања ревизије.

Он је народним посланицима представио рад и организацију Институције на чијем је челу.

Главни ревизор Републике Српске Јово Радукић представио је организацију и рад Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.

На седници је истакнуто да је неопходно интензивирати сарадњу и размену информација и искустава у раду надлежних скупштинских одбора и покренути заједничке иницијативе које би довеле до унапређења механизма парламентарне контроле трошења јавних средстава. Наглашено је и да је сарадња парламентарних одбора и надлежних ревизорских институција неопходна ради успостављања сврсисходне, систематске и ефикасне контроле трошења јавних средстава.

Током наставка заједничке седнице 28. фебруара, покренута је иницијатива за потписивање Протокола о сарадњи Државне ревизорске институције Републике Србије, Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средставаНародне скупштине Републике Србије и Одбора за финансије и буџет и Одбора за ревизију Народне скупштине Републике Српске .

Циљ ове иницијативе, коју су једногласно подржали чланови одбора парламената Републике Србије и Републике Српске, је интензивирање међусобне сарадње ревизорских институција и скупштинских одбора ради унапређења контроле трошења јавних средстава, а кроз размену информација, искустава и добре праксе.

Очекује се да наведени протокол буде потписан на некој од наредних заједничких седница парламентарних одбора са представницима врховних ревизорских институција.

Такође, учесници заједничке седнице разматрали су рад надлежних скупштинских одбора у спровођењу парламентарног надзора над радом независних државних органа, организација и тела. На седници је било речи и о механизмима унапређења парламентарног надзора над трошењем јавних средстава кроз успостављање праксе јавних слушања и парламентарне буџетске канцеларије, а указано је и на значај Портала за надзор над јавним финансијама који је на располагању члановима надлежног одбора Народне скупштине Републике Србије.

Делегацију Државне ревизорске институције, осим председника и генералног државног ревизора, др Душка Пејовића, чинили су чланови Савета Љиљана Димитријевић и Маријана Симовић, секретар Институције Милена Милинковић и начелник Службе за међународну сарадњу и односе с јавношћу Ива Василић Миљић.

Седници, којом су председавале Жељка Стојичић, потпредседник Народне скупштине Републике Српске и председник Одбора за финансије и буџет и др Александра Томић, председник Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине Републике Србије, осим представника Државне ревизорске институције Републике Србије, присуствовали су и представници Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, које је предводио главни ревизор Јово Радукић, као и председник Одбора за ревизију Народне скупштине Републике Српске Томица Стојановић.

Делегација Државне ревизорске институције и чланови Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава боравили су 27. и 28. фебруара у студијској посети Главној служби за ревизију јавног сектора Републике Српске и Народној скупштини Републике Српске.

Организацију посете подржали су УНДП пројекти „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине“ и “Унапређење ревизије на локалном нивоу за ефикасније управљање јавним финансијама”.