Државна ревизорска институција

Врховне ревизорске институције и информационе технологије

23. новембар 2015. година
Врховне ревизорске институције и информационе технологије

Ревизија информационих система је следећи корак у побољшању квалитета и обухвата ревизија, рекао је Радослав Сретеновић, председник Државне ревизорске институције отварајући дводневну радионицу „Примена INTOSAI приручника за ИТ ревизију и искуства служби за ИТ подршку у врховним ревизорским институцијама“ која се одржава у Београду.

Од 2014. године тим ИТ стручњака Државне ревизорске институције учествује у Глобалном програму Развојне иницијативе INTOSAI за ИТ ревизију како би били оспособљени да, у склопу ревизија, спроводе и ревизију информационих система субјеката ревизије, нагласио је Сретеновић. Он је додао да ће ИТ стручњаци примењивати смернице које је у форми приручника усвојио INTOSAI.

Наш тим за ревизију информационих система, у склопу овог пројекта, успешно приводи крају прву пилот ревизију, коју обавља у склопу ревизије финансијских извештаја Републичког фонда за здравствено осигурање. Током рада су користили прописе и смернице дате у INTOSAI Приручнику за ИТ ревизију. Извештај који су сачинили, њихови налази и препоруке су постале саставни део Извештаја о ревизији завршног рачуна и годишњег консолидованог финансијског извештаја Републичког фонда за здравствено осигурање, рекао је Сретеновић.

Генерални државни ревизор је нагласио да, осим ИТ ревизије, веома je важна и подршка коју Служба за информационе технологије пружа ревизорским тимовима.

Та подршка обухвата техничку подршку, интегрисани информациони систем DRIMS, помоћ приликом преузимања података, обраду у IDEA софтверу, као и систем за праћење спроведених ревизија - решење које је развила и које одржава наша Служба за ИТ, рекао је Сретеновић.

INTOSAI приручник за ИТ ревизију, делегацијама из Рачунског суда Словеније, Државног уреда за ревизију Хрватске, Уреда за ревизију институција Босне и Херцеговине, Уреда за ревизију институција у Федерацији БиХ, Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, Државне ревизорске институције Црне Горе и Државног завода за ревизију Македоније, представиће Павел Банаш, један од аутора овог приручника, иначе представник врховне ревизорске институције Пољске.

Радионицу организује Државна ревизорска институција уз подршку Програма за развој Уједињених нација (UNDP) у оквиру пројекта „Унапређење механизма одговорности у јавним финансијама“.