Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција - кључнa карика у систему финансијске одговорности у држави

24. септембар 2021. година
Државна ревизорска институција - кључнa карика у систему финансијске одговорности у држави

Ивица Гавриловић, врховни државни ревизор у Сектору број 5 представио је члановима Одбора за ревизију и Одбора за финансије и буџет Народне скупштине Републике Српске искуства Државне ревизорске институције у сарадњи са Одбором за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине Републике Србије током дводневног семинара одржаног 23. и 24. септембра 2021. године у Теслићу. Циљ скупа је био да чланови надлежних одбора добију релевантне информације о процесу ревизије јавног сектора, од планирања ревизије до објављивања извештаја о ревизији, од представника Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.

Државна ревизорска институција представља једну од кључних карика у систему финансијске одговорности у држави, јер брине да се јавним средствима и имовином управља на финансијски стабилан начин и у складу са одлукама и намерама Народне скупштине, рекао је Гавриловић.

Како је нагласио, најважнија заинтересована страна ДРИ је тело коме она подноси своје извештаје, а то је Народна скупштина.

Кроз извештаје о ревизији ДРИ даје Влади и другим државним органима препоруке за унапређење функционисања јавног сектора, док Народна скупштина има улогу да прати и обезбеђује спровођење препорука из извештаја о ревизији, нагласио је Гавриловић.

Он је подсетио да је 2015. године образован Пододбор за разматрање извештаја о обављеним ревизијама Државне ревизорске институције, као и да су исте године Државна ревизорска институција и Одбор за финансије потписали Меморандум о сарадњи , којим су утврђени детаљи међусобне сарадње.

На скупу је, осим искуства које Државна ревизорска институција има у сарадњи са Одбором за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине Републике Србије било речи, између осталог, о основним компонентама финансијске ревизије, ревизије правилности и ревизије сврсисходности пословања, извештајима о ревизији,дометима и ограничењима рада Одбора за ревизију Народне скупштине Републике Српске.

Дводневни семинар организовало је Удружење Центри цивилних иницијатива које уз подршку Амбасаде Шведске у Босни и Херцеговини спроводи пројекат „Сврсисходнија јавна ревизија за смањење корупције у Босни и Херцеговини“.