Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција 177 година брине о јавним средствима

26. јул 2021. година
Државна ревизорска институција 177 година брине о јавним средствима

Државна ревизорска институција, највиши орган ревизије јавних средстава у Републици Србији, 177 година брине о јавним средствима. Сваког 26. јула, обележава свој дан оснивања, јер је тог дана 1844. године основана Главна контрола - претеча данашње Државне ревизорске институције.

Те године тадашњи рачуноиспитатељи у министарствима и другим јавним установама тадашње Кнежевине Србије почели су ревносно да пазе на сваку пару из државне касе. Баш као и тада, тако и данас државни ревизори брину о сваком динару потрошеном из буџета Републике Србије.

Иако су се називи институције мењали, а друштвене околности бивале различите, циљ је увек био исти – штитити интересе државе.

Данас ДРИ спроводи ревизију финансијских извештаја, ревизију правилности пословања и по угледу на модерне врховне ревизорске институције значајно је појачала најсавременију врсту ревизије – ревизију сврсисходности пословања.

ДРИ спроводи ревизије у складу са међународним стандардима ревизије, чланица је међународних организација у области екстерне ревизије и активно учествује у њиховом раду.

Од ДРИ се доста очекује – да јача одговорност, транспарентност и интегритет државних органа и ентитета у јавном сектору, као и да Народну скупштину и целокупну јавност обавештава како се троши новац пореских обвезника, каже др Душко Пејовић, генерални државни ревизор и председник ДРИ.

ДРИ је уложила значајне напоре да обезбеди висококвалитетне ревизије које позитивно утичу на функционисање јавног сектора. Да је ДРИ на добром путу показује и проценат извршења препорука који за препоруке првог приоритета износи 87,53 одсто, док је проценат извршења свих препорука 75 одсто.

ДРИ је данас препознатљива, транспарентна и поуздана институција која пружа квалитетне ревизорске услуге усклађене са међународним стандардима врховних ревизорских институција. Ради у интересу пореских обвезника и помаже нацији да домаћински троши новац! Само на тај начин може да допринесе стабилном финансијском управљању и општој одговорности свих корисника у оквиру јавне потрошње.

„Добар финансијски надзор не може никада бити прескуп“, говорили су оснивачи Главне контроле. Да је овај исказ тачан показују и данашњи резултати ДРИ јер се сваки динар уложен у њен рад вишеструко враћа уштедама у буџету, поручује др Пејовић.