Државна ревизорска институција

Одржана радионица за стратешко и годишње планирање ревизије сврсисходности и мерење учинка

03. октобар 2019. година
Одржана радионица за стратешко и годишње планирање ревизије сврсисходности и мерење учинка

Руководство Државне ревизорске институције (ДРИ) наставља са радом на спровођењу Стратешког плана за период од 2019. до 2023. године у оквиру радионице која је организована у периоду од 30. спетембра до 2. октобра. Стручњак врховне ревизорске институције Сједињених Америчких Држава – Канцеларије за одговорну власт(GAO), Стивен Колдвел и директорка Пројекта за одговорну власт (GAI) Џеклин Вилијамс Бриџерс одржали су радионицу у вези са стратешким и годишњим планирањем и мерењем учинка ревизије сврсисходности. Председник ДРИ, потпредседница, чланови Савета, врховни државни ревизори, Сектор за методологију и развој и вође тимова за ревизију сврсихсодности пословања дискутовали су током радионице о методологијама за успостављање мера учинка.

Разматране су узрочно-последичне везе између ревизија и финансијских и нефинансијских користи које су проистекле из мера које су органи јавног сектора предузели ради спровођења препорука датих од стране ДРИ. Учесници на радионици су дискутовали о стандардима за потврђивање и временском периоду у оквиру ког би требало да се израчунавају користи остварене њиховим радом.

Државна ревизорска институција ће до краја ове године објавити 12 извештаја о ревизији сврсисходности пословања. Неке од овогодишњих ревизија сврсисходности пословања односе се на ефикасност информационог система код одређеног корисника, превенцију поплава, обезбеђивање конкуренције у поступку централизованих јавних набавки, управљање водоводном инфраструктуром, доступност и исправност воде за пиће, управљање индустријским отпадом, ефективност подстицаја у сточарству, давање у закуп пословног простора у својини јединица локалне самоуправе.

Генерални државни ревизор и председник Државне ревизорске институције др Душко Пејовић истакао је да су значајне активности на реорганизацији Институције и промене у интерним процедурама, које су биле праћене повећањем броја ревизија сврсисходности пословања са две у претходном периоду на дванаест у 2019. години, омогућиле Институцији да свеобхватније сагледа економичност, ефикасност и ефективности рада јавне управе. Јачање капацитета и повећање броја ревизија сврсисходности представљају стратешко опредељење Институције. Спровођење ревизија сврсисходности иницира промене у систему, мења узроке који доводе до неправилности, утиче на транспарентност јавних средстава и утиче на повећање одговорности у јавном сектору, истицао је раније др Пејовић.

Радионица је организована у оквиру Пројекта за одговорну власт (GAI) који Државна ревизорска институција реализује у сарадњи са Америчком агенцијом за међународни развој (USAID).