Државна ревизорска институција

Изабран Савет Државне ревизорске институције за период 2012-2017. године

25. септембар 2012. година
Радослав Сретеновић, досадашњи председник Савета Државне ревизорске институције изабран је данас у Народној скупштини по други пут на ту функцију. За потпредседницу Савета изабрана је Бојана Митровић, која је до сада обављала функцију помоћника министра просвете за финансије. Чланови Савета Државне ревизорске институције биће Наталија Ћатовић, која је и до сада обављала ту функцију, Гордана Тишма, досадашњи врховни ревизор и Мирослав Митровић, досадашњи виши саветник у Државној ревизорској институцији.
Народни посланици, већином гласова, изабрали су председника, потпредседницу и чланове Савета Државне ревизорске институције на предлог Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине.
По Закону о Државној ревизорској институцији мандат члановима Савета траје пет година, а ту функцију могу обављати највише два пута.