Државна ревизорска институција

Одржана обука за стручно усавршавање запослених у ДРИ у поступку ревизије

30. јул 2021. година
Одржана обука за стручно усавршавање запослених у ДРИ у поступку ревизије

Функционисање ДРИ, нормативно уређење ревизије, послеревизиони поступак, интерни информациони системи које користе ревизорске службе, аналитички поступци над добијеним базама података, као и писање пријава биле су теме које су данас представљене запосленима у ревизорским службама организационе јединице Државне ревизорске институције (ДРИ) у Крагујевцу. Обука је организована у склопу реализације Посебног програма стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2021. годину.

Након уводног обраћања др Душка Пејовића, председника ДРИ и генералног државног ревизора, обуку су одржали Данимир Вулиновић и Драган Голубовић, врховни државни ревизори, Жељко Мотић, државни ревизор, Милена Милинковић, секретар Институције и Горан Љубић, саветник.

Теме које су данас представљене односе се на ревизију јавног сектора - једну од четири тематских области обухваћених Посебним програмом стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2021. годину. Остале области односе се на ревизију финансијских извештаја, ревизију правилности пословања и ревизију сврсисходности пословања.

Стручно усавршавање у ДРИ пружа велике могућности за континуирано усавршавање сложене ревизорске професије, тако да ревизори ДРИ унапређују знања и компетенције према оквирима које захтева ревизија јавног сектора у врховним ревизорским институцијама.

Посебан програм стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2021. годинуомогућава унапређење капацитета у складу са специфичним потребама из делокруга и надлежности ДРИ, односно потребама везаним за конкретна радна места и врсте послова које ревизори обављају, а у складу са највишим стандардима квалитета.

Програм је донет на основу Закона о Државној ревизорској институцији и Закона о државним службеницима.