Државна ревизорска институција

Завршен први извештај о ревизији из Програма ревизије за 2014. годину

13. новембар 2014. година
Државна ревизорска институција завршила је ревизију финансијских извештаја и правилности пословања Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2013. годину и доставила извештај о ревизији Народној скупштини, ревидираном субјекту и одговорним лицима у субјекту ревизије.

Ово je први извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања из Програма ревизије за 2014. годину.

Институција ће наставити да објављује извештаје о ревизији у складу са овогодишњим програмом ревизије.