Државна ревизорска институција

Визијом до позиционирања ревизије као кључног партнера, на примеру ДРИ

16. мај 2019. година
Визијом до позиционирања ревизије као кључног партнера, на примеру ДРИ

Уколико институција нема јасно дефинисане стратешке циљеве, онда јој је сваки пут којим иде исправан. Уколико, пак, има јасно одређене стратешке циљеве, онда њихово остваривање представља могућност да се каже да ли је та институција на правом путу, рекао је председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор др Душко Пејовић. Он је у уводном делу конференције „Визијом до позиционирања интерне ревизије као кључног партнера“, коју у Аранђеловцу организује Удружење интерних ревизора Србије, нагласио да би визија требало да представља поглед у будућност, а мисија начин како да се то постигне.

Државна ревизорска институција настоји да допринесе добром управљању, транспарентности и одговорности. Наше информације морају бити поуздане и релевантне, а докази морају бити довољни, нагласио је др Пејовић. Наша стратегија одражава начин на који пружамо подршку Народној скупштини да одговори на изазове са којима се суочава Република Србија.

Он је додао да би циљеви и потциљеви ДРИ требало да имају своје индикаторе како би ефекти рада ДРИ или учинака у послу, могли да се израчунају. Стратешки план за период 2019-2023. године је усредсређен на унапређење управљања учинком и повећање утицаја Државне ревизорске институције као одрживе зреле организације.

Према његовим речима, два претходна стратешка плана ДРИ била су оријентисана интерно, док је Стратешки план ДРИ за период 2019-2023. године променио такав поглед. Стратешки план ДРИ за период 2019-2023. године је организован око три кључна циља, од којих су два екстерно, а један интерно оријентисани, а сви заједно дају опште стратешко усмерење за ДРИ. При спровођењу послова из своје надлежности, ДРИ ће ревизијама обухватити и питања од највишег приоритета за Републику Србију.

Први стратешки циљ нашег новог стратешког плана се односи на субјекте ревизије, трећи циљ се односи на ДРИ. А други циљ се односи на оно што први и други нису успели да обухвате, рекао је др Пејовић и додао да први циљ има десет потциљева који су поређани према функционалној класификацији која је прописана.

Целокупна функционална класификација представља јавни сектор. У јавном сектору се налазе корисници јавних средстава. То показује да је ДРИ надлежна за ревизију целог јавног сектора, поручио је Пејовић. У доброј смо позицији да сагледамо целокупну јавну управу и утврдимо системска питања, као и да спровођењењем ревизија проверимо ефекте које јавне политике имају на грађане, те да сопственим утицајем допринесемо стварним и корисним променама.

Генерални државни ревизор је истакао да је ДРИ самостални, највиши, посебни и независни контролни орган.

Он је објаснио да је ДРИ функционално независна јер сама планира, спроводи и извештава о извршеним ревизијама. По његовим речима, ДРИ је и финансијски независна, јер Финансијски план, који директно утиче на извршавање активности, доноси Савет ДРИ. Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава даје сагласност на тако донет Финансијски план, који се потом прослеђује Министарству финансија.

Не постоји могућност да неки државни орган утиче на доношење Финансијског плана ДРИ, јер би у том случају независност била угрожена, поручио је др Пејовић.

По речима генералног државног ревизора, врло важна димензија независности ДРИ је то што је дефинисана Уставом Републике Србије и то у члану 92 и 96.

То је веома јака позиција. Постоје врховне ревизорске институције у Европи које нису уставом дефинисане. Ова врста независности је битна зато што је важно да ли грађани, односно јавност уочавају да ли ДРИ свој посао обавља објективно, независно, професионално, компетентно, стручно. А то је нама важно, рекао је др Пејовић и додао да су суштинске вредности ДРИ – доследност, релевантност и иновативност.Само стратешким управљањем променама можемо да обезбедимо жељене резултате.Као најважније факторе за само спровођење Стратешког плана препознајемо: лидерство, јасну визију и капацитете ДРИ.

Организацију конференцији подржао је пројекат „Унапређење ревизије на локалном нивоу за ефикасније управљање јавним финансијама“, који спроводе Државна ревизорска институција и Програм Уједињених нација за развој (УНДП), уз подршку Владе Швајцарске.