Државна ревизорска институција

Сарадња на свим нивоима води ка ефикаснијем здравственом систему

15. април 2019. година
Сарадња на свим нивоима води ка ефикаснијем здравственом систему

Председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор др Душко Пејовић представио је визију и мисију ДРИ и три основна циља постављена Стратешким планом ДРИ за 2019-2023. године на стручном скупу који је под називом „Заједно градимо ефикаснији здравствени систем“ одржан у Новом Саду.

Он је говорио о промени организационе структуре у ДРИ, раздвајању ревизије финансијских извештаја од ревизије правилности пословања, као и о спровођењу ревизија сврсисходности у значајно већем обиму.

По његовим речима, повећавањем броја ревизија сврсисходности увећавају се капацитети за сагледавање системских проблема у друштву. Спровођење ове врсте ревизије представља адекватан начин да ДРИ допринесе корисним променама, доношењу нових закона, већем степену одговорности, спровођењу закона и прописа и праћењу ефективности њиховог спровођења, рекао је др Пејовић.

О досадашњимискуствима у спровођењу ревизије у здравственим установама, кaо и о заједничким активностима заинтересованих страна које могу да унапреде здравствени систем говорила је врховни државни ревизор у Сектору број 3 Снежана Трњаковић.

На скупу је било речи, између осталог, и о томе шта доноси нови закон о здравственој заштити, како увести нову здравствену технологију у здравствене установе, затим, о моделима финансирања лекова заснованих на исходима лечења, као и сарадњи приватних и државних болница у циљу доступније здравствене заштите.

Циљ скупа, који је организовало Удружење економиста и правника здравствених установа Србије, је да се сарадњом на свим нивоима допринесе ефикаснијем здравственом систему кроз увођење нових закона, модела финансирања и технологија.