Државна ревизорска институција

Јачање капацитета ДРИ путем обука за спровођење ревизија сврсисходности пословања

05. март 2021. година
Јачање капацитета ДРИ путем обука за спровођење ревизија сврсисходности пословања

Део запослених у Државној ревизорској институцији похађао је од 2. до 5. марта, путем zoom платформе, обуку о основама ревизије сврсисходности пословања коју су одржали стручњаци врховне ревизорске институције Сједињених Америчких Држава - Канцеларије за одговорну власт (ГАО).

Кроз групне и појединачне вежбе, стручњаци врховне ревизорске институције Сједињених Америчких Држава - Канцеларије за одговорну власт представили су учесницима онлајн обуке матрицу за конципирање ревизија сврсисходности пословања, методологију и врсте доказа, планирање, узорковање, као и контролу квалитета у овој врсти ревизије.

Обуке су одржане у склопу Пројекта за одговорну власт (ГАИ) који Државна ревизорска институција спроводи у сарадњи са Америчком агенцијом за међународни развој (УСАИД), а у циљу унапређења капацитета ревизора Државне ревизорске институције.