Државна ревизорска институција

Јачање капацитета ДРИ кроз обуку предавача за анализу података

27. август 2021. година
Јачање капацитета ДРИ кроз обуку предавача за анализу података

Део запослених у Државној ревизорској институцији похађао је 23. и 26. августа 2021. године, обуку предавача за анализу података коју су одржали стручњаци врховне ревизорске институције Сједињених Америчких Држава - Канцеларије за одговорну власт (ГАО).

Током дводневне обуке, стручњаци ГАО представили су учесницима обуке узорковање, кораке у анализи података, као и извештавање о резултатима анализе.

Обуке су одржане у склопу Пројекта за одговорну власт (ГАИ) који Државна ревизорска институција спроводи у сарадњи са Америчком агенцијом за међународни развој (УСАИД), а у циљу унапређења капацитета ревизора Државне ревизорске институције. Обука представља део Посебног програма стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2021. годину.