Државна ревизорска институција

Архива најаве догађаја, 2014. година

Kонференцијa за новинаре: Представљање извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Управљање службеним возилима директних корисника буџета Републике Србије“ Петак, 27. јун 2014. године, 12,00 сати, Прес центар Удружења новинара Србије, Кнез Михаиловa 6/3

26. јун 2014. година

Институција је од 126 директних буџетских корисника прикупила податке о броју возила која користе, када су набављена, која им је набавна, а која садашња вредност, колико су километара прешла од дана набавке до 31.12.2012. године, колико су прешла у 2012. години, у чијем су власништву, који је правни основ за коришћење, колика је просечна потрошња горива, колики су расходи за гориво, одржавање, резервне делове, регистрацију, осигурање и паркирање.

Конференција – „Унапређење управљања јавним финансијама на локалном нивоу“ Четвртак, 26. јун 2014. године, 12,00 сати, Сава центар, сала А1, Милентија Поповића бр.9

25. јун 2014. година

На скупу ће бити представљена анализа главних резултата и налаза ревизије, односно уочених неправилности, као и препоруке за унапређење постојећих пракси финансијског управљања и контроле на нивоу локалних власти.