Државна ревизорска институција

Грешке у ревизији финансијских извештаја износе 437,09 милијарди динара

12. јануар 2021. година
Грешке у ревизији финансијских извештаја износе 437,09 милијарди динара

У извештајима о ревизији финансијских извештаја, спроведеним као самосталне ревизије, утврдили смо грешке и неправилности у износу од 437,09 милијарди динара, изјавио је данас др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор образлажући део Извештајa о раду ДРИ за 2019. годину који се односи на ову врсту ревизија.

За ревизије финансијских извештаја дата су 32 позитивна мишљења, 96 са резервом, четири негативна и једно уздржавање од мишљења.

Главни узрок неправилности, како је истакао др Пејовић, је недовољно функционисање система финансијског управљања и контроле и интерне ревизије.

Од укупно 92 субјекта код којих смо спровели ревизију финансијских извештаја утврдили смо да код 68 субјеката, односно 74 одсто систем интерних контрола не пружа разумно уверавање да ће бити остварени циљеви корисника јавних средстава. Што се тиче интерне ревизије, утврдили смо да 54 одсто субјеката није на одговарајући начин успоставило ову врсту ревизије, нагласио је др Пејовић.

Ревизијом финансијских извештаја, у делу прихода и примања, откривено да је су погрешно исказани подаци у износу од 65,60 милијарди динара, док су у делу расхода и издатака подаци погрешно исказани у износу од 79,34 милијарди динара.

У области пописа имовине и обавеза, као и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем, утврђене су неправилности у укупном износу од 163,01 милијарди динара. Од овог износа 63,74 милијарди динара се односи на неизвршен попис имовине и обавеза и друге неправилности приликом спровођења пописа, док се 99,27 милијарди динара односи на неусаглашеност потраживања и обавеза.

Учешће дуга општег нивоа државе у бруто домаћем производу, не укључујући обавезе по основу реституције, на дан 31. децембар 2018. године износи 54,5% према подацима о бруто домаћем производу Републичког завода за статистику Србије за 2018. годину, објављеним 1. марта 2019. године, што је изнад нивоа од 45% БДП-а, одређеног Законом о буџетском систему.

Укупно је дато 1.221 препорука субјектима ревизије код којих су државни ревизори 2019. године спровели ревизију финансијских извештаја, ради отклањања грешака и унапређења система интерних контрола.

Говорећи о значају спровођења ревизије финансијских извештаја, др Пејовић је нагласио да субјекти код којих се сваке године спроводи ова врста ревизије имају добру основу за одличну анализу, на основу извештаја ДРИ.
Не би било добро да онај ко планира и извршава, на крају каже да је све у реду. Неко то мора да потврди. А то мора да уради ревизор, поручио је др Пејовић и додао да се ревизијом финансијских извештаја повећава кредибилитет, квалитет и поверење финансијског извештавања.

Извештај о раду ДРИ за 2019. годину доступан је ОВДЕ.