Државна ревизорска институција

Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља „Ресавица“ у реструктурирању

27. октобар 2011. година
Државна ревизорска институција завршила је ревизију финансијских извештаја и правилности пословања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља “Ресавица” у реструктурирању за 2010. годину.
Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља “Ресавица” у реструктурирању за 2010. годину достављен је овом Јавном предузећу, Управном одбору овог предузећа, Народној скупштини Републике Србије и Влади Републике Србије.
Због неспроведених поступака из Закона о јавним набавкама, због непоштовања одредбе из Закона о средствима у својини Републике Србије, и непоштовања одредби из Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зараде у јавним предузећима, а на основу законских овлашћења, Државна ревизорска институција је поднела надлежном Прекршајном суду у Јагодини, одељењу суда у Деспотовцу, захтев за покретање прекршајног поступка против Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља “Ресавица” у реструктурирању, као правног лица и одговорних лица у правном лицу.
Такође, због непоштовања појединих одредби из Закона о рачуноводству и ревизији, Државна ревизорска институција је поднела Основном јавном тужилаштву у Параћину пријаву за покретање привредног преступа против Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља “Ресавица” у реструктурирању, као правног лица и одговорних лица у правном лицу.