Државна ревизорска институција

ДРИ започела поступак ревизије 104 корисника јавних средстава

29. јануар 2021. година
ДРИ започела поступак ревизије 104 корисника јавних средстава

Савет Државне ревизорске институције, сходно одредбама члана 35 Закона о ДРИ, усвојио је 24. децембра 2020. године Програм ревизије за 2021. годину. У складу са Програмом ревизије, ДРИ је започела поступак ревизије 104 корисника јавних средстава.

У оквиру првог дела реализације Програма ревизије за 2021. годину, ДРИ је започела поступак ревизије код следећих корисника јавних средстава:

1. Завршни рачун буџета Републике Србије за 2020. годину

2. Министарство финансија, Београд

3. Министарство унутрашњих послова, Београд

4. Министарство културе и информисања, Београд

5. Министарство одбране, Београд

6. Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд

7. Управа за игре на срећу, Београд

8. Управа за заједничке послове републичких органа, Београд

9. Државно веће тужилаца, Београду

10. Врховни касациони суд, Београд

11. Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Београд

12. Основно јавно тужилаштво, Чачак

13. Правосудна академија, Београд

14. Управни суд, Београд

15. Високи савет судства, Београд

16. Прекршајни апелациони суд, Београд

17. Више јавно тужилаштво, Сремска Митровица

18. Основно јавно тужилаштво, Нови Сад

19. Више јавно тужилаштво, Ниш

20. Осново јавно тужилаштво, Ниш

21. Грађевински факултет, Београд

22. Учитељски факултет, Београд

23. Аутономна Покрајина Војводина

24. Град Београд

25. Градска општина Земун

26. Градска општина Палилула

27. Градска општина Вождовац

28. Градска општина Звездара

29. Градска општина Лазаревац

30. Градска општина Барајево

31. Градска општина Младеновац

32. Градска општина Раковица

33. Градска општина Гроцка

34. Градска општина Чукарица

35. Градска општина Нови Београд

36. Градска општина Сопот

37. Градска општина Савски венац

38. Градска општина Нишка Бања

39. Градска општина Пантелеј

40. Градска општина Медијана

41. Општина Ковачица

42. Општина Александровац

43. Општина Куршумлија

44. Општина Мало Црниће

45. Општина Трговиште

46. Управа за аграрна плаћања, Београд

47. Јавно предузеће „Пројектовање“, Пећинци

48. Јавно комунално предузеће „Зеленило Панчево“, Панчево

49. Јавно комунално предузеће „Водовод“, Сремска Митровица

50. Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа“, Нови Пазар

51. Јавно комунално предузеће „Топлана Ваљево“, Ваљево

52. Јавно комунално предузеће „Комуналне службе“, Пожаревац

53. Јавно комунално предузеће „Градска топлана“, Ужице

54. Јавно комунално предузеће „Шумадија“, Крагујевац

55. Јавно комунално предузеће „Обреновац“, Обреновац

56. Јавно предузеће „Водовод и канализација“, Лозница

57. Јавно комунално стамбено предузеће „Комстан“, Трстеник

58. Јавно комунално предузеће „Путеви“, Краљево

59. Јавно предузеће „Аутопревоз Кикинда“, Кикинда

60. Јавно комунално предузеће „Водовод Златибор“, Чајетина

61. Привредно друштво за изградњу електроенергетских објеката „Електроизградња“ д.о.о. Београд

62. Спортски центар „Ташмајдан“ д.о.о. Београд

63. Министарство здравља, Београд

64. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд

65. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Београд

66. Национална служба за запошљавање, Крагујевац

67. Републички фонд за здравствено осигурање, Београд

68. Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд

69. Центар за социјални рад Општине Босилеград

70. Центар за социјални рад Врање

71. Центар за социјални рад Вршац

72. Центар за социјални рад „Сава Илић“, Аранђеловац

73. Центар за социјални рад општина Варварин и Ћићевац

74. Дом здравља „Др Младен Стојановић“ ,Бачка Паланка

75. Дома здравља „Рума“, Рума

76. Министарство привреде, Београд

77. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд

78. Јавно предузеће „Сточарско-ветеринарски центар за репродукцију и вештачко осемењавање“, Велика Плана

79. Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд

80. Акционарско друштво за производњу и промет отковака „Застава ковачница“, Крагујевац

81. Грађевинска дирекција Србије, Београд

82. Друштво са ограниченом одговорношћу „Утва-авио индустрија“, Панчево

83. Привредно друштво за изградњу електроенергетских објеката „Електроисток-изградња“ д.о.о. Београд

84. Предузеће за водне путеве „Иван Милутиновић – ПИМ“ а.д. Београд

85. „Политика“ – Акционарскодруштво за новинско-издавачку и графичку делатност Београд

86. Графичко предузеће компаније „Борба“ а.д. Београд

87. Јавно предузеће за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној Покрајини Косово и Метохија „Мрежа-мост“, Београд

88. Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд

89. Јавно предузеће „Национални парк Фрушка Гора“, Сремска Каменица

90. Јавно предузеће „Србијагас“, Нови Сад

91. „Железнице Србије“ а.д. Београд

92. Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља, Ресавица

93. Акционарскодруштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд

94. Акционарско друштво за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“, Панчево

95. Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд

96. Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију енергије и флуида и пружање услуга „Енергетика“, Крагујевац

97. „Коридори“ д.о.о. Београд

98. Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд

99. Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“, Београд

100. Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“, Београд

101. Јавно предузеће „Службени гласник“, Београд

102. Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд

103. Завод за интелектуалну својину, Београд

104. Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“, Винча.

С обзиром да је Програм ревизије поверљив, ДРИ ће у току године сукцесивно објављивати преостале субјекте ревизије у складу са издавањем Закључака о спровођењу ревизија.

ДРИ ћe за субјекте из Програма спроводити ревизију финансијских извештаја, ревизију правилности пословања или комбиновану ревизију финансијских извештаја и правилности пословања за 2020. годину.