Државна ревизорска институција

ДРИ ће ревидирати 75 одсто локалног буџета сваке године

08. фебруар 2019. година
ДРИ ће ревидирати 75 одсто локалног буџета сваке године

Већи градови у Србији биће ревидирани сваке године. Ревизијом ће бити обухваћено 75 одсто локалног буџета на годишњем нивоу. Тако да, на пример, Град Београд мора бити ревидиран сваке године, изјавио је председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор др Душко Пејовић. Он је на отварању радионице „Припрема и усвајање буџета у јединицама локалне самоуправе“ нагласио да ће присутност ревизора у већини јединица локалних самоуправа бити уобичајена ствар, а не оптерећење.

Што се тиче ревизија правилности пословања, код јединица локалних самоуправа провераваћемо само најризичније области, а то су плате, преузимање обавеза изнад одобрених апропријација и јавне набавке. Чак 60 до 80 одсто неправилности односи се на ове три области, рекао је др Пејовић и додао да ће ова питања бити предмет ревизије из године у годину све док не буду уређена.

ДРИ још није ревидирала субјекта код кога су јавне набавке биле потпуно исправне, нагласио је др Пејовић.

За ревизије финансијских извештаја најбитније је да апликација или програм буду уређени. Слаба апликација неће дати добру оцену. Квалитетна апликација и добро обучен кадар су основ за добру оцену у ревизији финансијских извештаја, поручио је др Пејовић. По његовим речима, новина у раду ревизора је и што ће ревизије краће трајати. Ревизори ће спроводити ревизију у периоду припреме финансијских извештаја, од 1. фебруара до 30. јуна, па ће одговорни за финансије и буџет у ЈЛС имати прилику да, заједно са ревизорима, сачине истините и објективне финансијске извештаје, рекао је др Пејовић.

Како је објаснио, извештаји о ревизији ће бити саставни део одлуке о завршном рачуну који се доставља скупштинама јединица локалних самоуправа. ДРИ ће спроводити ревизије финансијских извештаја до јуна текуће за претходну годину.

Он је поручио представницима градова и општина да се не изненаде ни када у њихово место дође тим за ревизију сврсисходности пословања.

ДРИ ће током 2019. године спровести 12 ревизија сврсисходности. Теме ревизија односиће се на цене услуга, затим утврђивање степена сиромаштва, да ли поправке медицинских апарата трају предуго, да ли су оправдане листе чекања за медицинске интервенције, као и какав ваздух удишемо, какву воду пијемо, да ли нам је земљиште загађено. Провереваћемо да ли се мање улаже у нешто корисно, у шта би иначе више требало улагати, истакао је др Пејовић.

Говорећи о годишњем планирању ревизија, др Пејовић је нагласио да ДРИ ту нема ограничења. Што су обим средстава и вредност имовине већи, ризик за неправилности је већи, а самим тим и обавеза ДРИ да спроведе ревизију тог корисника буџетских средстава.

Генерални државни ревизор је најавио и да ће ДРИ почетком марта, на својој интернет презентацији, омогућити податке у машински читљивим форматима.

Сви извештаји о ревизији су објављени на сајту ДРИ, али нису отворени, односно машински читљиви. Пошто трошимо народне паре, морамо да то чинимо на транспарентан и ефикасан начин, поручио је др Пејовић.

Стојанка Миловановић, врховни државни ревизор у Сектору број 2, је нагласила да ЈЛС, не планирају и не припремају буџет у законски прописаним роковима, нити спроводе процедуре које је закон предвидео.

Одговорна лица за планирање и припрему буџета у ЈЛС не сагледавају реалне могућности својих градова, односно општина за финансирање капиталних пројеката и расхода, који нису законска обавеза. Одлуке о финансирању доносе се на скупштинским седницама, а да претходно није сагледано да ли буџет има могућност да финансира активности које нису законаска обавеза, рекла је Миловановић. Она је додала да су последице оваквог планирања и припреме буџета такве да се пројекти не завршавају у току године и да се преузимају обавезе изнад одобрених апропријација и могућности буџета. По њеним речима, грађани би требало да се укуључе у доношење буџета ЈЛС, што је и законска обавеза од почетка ове године.

Радионици су присуствовали градоначелници и председници општина, чланови градских и општинских већа задужени за буџет и финансије, начелници градских и општинских управа, као и руководиоци организационих јединица за финансије и буџет у јединицама локалних самоуправа.

Циљ радионице био је да се унапреди разумевање процеса планирања и припреме локалних буџета, ојача укључивање јавности у припрему и праћење потрошње буџета и унапреди одговорно управљање локалним јавним финансијама.

Радионицу су организовали Државна ревизорска институција и USAID Пројекат за одговорну власт (GAI).